Sikkerhet og krisehåndtering: Hva må du gjøre før, under og etter eventet?

Arrangementer spiller en viktig rolle i dagens samfunn, kanskje spesielt etter pandemien. Enten det er snakk om store musikkfestivaler, konferanser, idrettsarrangementer eller mindre samlinger, er det avgjørende å prioritere sikkerhet og ha en solid krisehåndteringsplan på plass. Et grundig forberedt og trygt arrangement kan gi deltakerne en god opplevelse og samtidig bidra til å unngå potensielle farer og katastrofale situasjoner.

Her har vi samlet 7 viktige punkter for gjennomføring av et trygt arrangement.

1. Risikovurdering og planlegging

Det første trinnet i å opprettholde sikkerheten på et arrangement er å utføre en grundig risikovurdering. Identifiser potensielle risikofaktorer, for eksempel værforhold, beliggenhet, mengden mennesker, infrastruktur og tidligere erfaringer. Basert på denne vurderingen kan du utvikle en skreddersydd sikkerhetsplan som inkluderer nødprosedyrer og ansvarlige personer for ulike situasjoner.

Les også «10 ting du aldri må gjøre når du planlegger og arrangerer events»

2. Kommunikasjon og samarbeid

Effektiv kommunikasjon er avgjørende i krisesituasjoner. Sørg for at alle ansvarlige personer er utstyrt med pålitelig kommunikasjonsutstyr og har etablert kommunikasjonskanaler. Samarbeid også med lokale myndigheter, politi, brannvesen og helsepersonell for å koordinere innsatsen og få tilgang til nødvendig støtte og ressurser ved behov.

3. Opplæring og øvelser

Det er viktig å gi opplæring til ansatte og frivillige om sikkerhetstiltak og krisehåndtering. De bør være godt kjent med nødprosedyrer, evakueringssoner, førstehjelpsteknikker og hvordan de skal håndtere potensielle trusler. Regelmessige øvelser og simuleringer av ulike scenarier vil bidra til å forbedre reaksjonsevnen og styrke samarbeidet mellom involverte parter.

Les også «11 tips til hvordan skape en konferanse som deltakerne kommer til å elske! The do’s and don’ts»

4. Kontroll av adgang og overvåking

Implementering av en streng adgangskontroll og overvåkningsordning er viktig for å begrense uønsket tilgang og håndtere potensielle farer tidlig. Bruk av billetter, ID-kontroll, inngangssjekker og sikkerhetspersonell kan bidra til å opprettholde orden og identifisere mistenkelige aktiviteter. Installasjon av overvåkningskameraer og tilstrekkelig belysning på arrangementets område vil også øke sikkerheten.

Tips: I Checkin sitt påmeldingssystem er det en egen funksjon for innsjekk, samt mulighet for enkel håndtering av samtykker i forbindelse med for eksempel overvåkning av arrangementet.

Les mer om innsjekk i Checkin her!

5. Krisekommunikasjon og evakuering

En tydelig og effektiv krisekommunikasjonsplan er viktig for å informere deltakerne om eventuelle nødsituasjoner eller endringer i arrangementet. Sørg for at det er klare instruksjoner og skilt som viser rømningsveier og møteplasser, i tilfelle evakuering blir nødvendig. Ha en dedikert nødkommunikasjonssentral som kan koordinere informasjonsflyten og samhandle med nødetatene.

Tips: Checkin sin innsjekksfunksjon gir deg oversikt over alle som har sjekket inn på arrangementet og muligheten til å kommunisere med dem via SMS og e-post.

6. Beredskap for medisinske nødsituasjoner

Arrangementer kan ofte føre til ulike medisinske nødsituasjoner, enten det er mindre skader eller alvorlige helseproblemer. Sørg for at det er tilstrekkelig medisinsk personell til stede, inkludert førstehjelpere og helsepersonell, og at det er tilstrekkelig med medisinsk utstyr og nødvendige medisiner tilgjengelig. Identifiser også nærliggende helsefasiliteter og sørge for at transportmuligheter er på plass for å håndtere akutte situasjoner.

Les også «Hva er unikt med Checkin?»

7. Evaluering og kontinuerlig forbedring

Etter hvert arrangement er det viktig å evaluere sikkerhetstiltakene og krisehåndteringsplanen. Identifiser eventuelle svakheter eller forbedringsområder som kan håndteres for å øke sikkerheten på fremtidige arrangementer. Hold deg oppdatert om ny teknologi, trender og beste praksis innen arrangementssikkerhet for å sikre kontinuerlig forbedring.

Sikkerhet og krisehåndtering er avgjørende for enhver form for arrangement. Ved å utføre en grundig risikovurdering, etablere en solid sikkerhetsplan, implementere effektive kommunikasjonsprosedyrer og samarbeide med relevante interessenter, vil arrangementene bli trygge og problemfrie opplevelser for både deltakere og arrangør.

God planlegging og forberedelse er nøkkelen til å lykkes!

Les også «Slik overbeviser du sjefen om at Checkin er verdt investeringen!»