Personvernerklæring

Checkin er et påmeldingssystem der du kan kjøpe billetter til ulike arrangementer hos våre kunder. I tillegg er checkin.no vårt nettsted der vi informerer om våre tjenester og promoterer oss mot potensielle nye kunder. Personvernerklæringen er utformet for å dekke både besøkende til vårt nettsted, og for deg som kjøper billetter.

Hvilken informasjon lagres når du bruker Checkin

Vi samler inn og lagrer ulike typer informasjon om deg når du oppretter en konto, kjøper billetter, kontakter oss og bruker nettsidene, applikasjonene og de sosiale mediene våre. Når du kjøper en billett via oss, samler vi inn opplysninger om deg. Opplysningene som samles inn varierer fra arrangement til arrangement og styres av våre kunder (arrangøren). Når du bruker nettstedene eller applikasjonene våre, samler vi inn informasjon, som f.eks. hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adressen din, hvor du befinner deg, nettstedet du kom fra, hva du brukte og ikke brukte nettstedet/applikasjonen vår til, eller hvilket nettsted du gikk til når du forlot nettstedet vårt. Dette lagres via såkalte Cookies.

De aller fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godta cookies, men dersom du ønsker det kan du velge å endre dette slik at cookies ikke blir akseptert. Mange nettsteder er imidlertid avhengige av cookies for å fungere som tiltenkt, deriblant vårt. I de tilfellene der vi innhenter personopplysninger fra barn, skal arrangøren alltid be om de foresattes samtykke og vil alltid kunne innhente slike opplysninger for de arrangementer som rettes mot barn. Hvis du opplever at dette ikke skjer, må det rapporteres til oss.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi samler inn og bruker informasjonen din kun for å tilfredsstille de krav vi skal ivareta hos våre kunder. Dette dreier seg i hovedsak om å samle inn opplysninger fra deg for å kunne ha et register over deltakere til et arrangement, og for å kunne tilby billetter som gir adgang til dette arrangementet.

Hva som samles inn av opplysninger styres til enhver tid av arrangøren. Hvordan opplysningene brukes etter registrering, styres også av arrangøren, og disse er ansvarlige for å innhente nødvendige samtykker fra deg i forhold til kommunikasjon utover det som er relevant for det gjeldende arrangement. Såkalt aktive samtykker. Dersom du opplever misbruk av dine registrerte opplysninger, ber vi deg om å melde fra til oss. Opplysninger du registrerer vil fra vår side kun benyttes til:

 • Å lagre opplysningene i arrangørens database
 • Sende deg billetter fra systemet
 • Ta betalt for billetten(e)
 • Registrere ankomst eller tilgang til arrangementet

Opplysninger du registrerer skal fra arrangørens side, i utgangspunktet kun benyttes til:

 • Å lagre opplysningene i arrangørens database
 • Sende deg billetter fra systemet
 • Ta betalt for billetten(e)
 • Registrere ankomst eller tilgang til arrangementet
 • Kommunisere til deg relevant informasjon om det aktuelle arrangementet på SMS eller e-post

All annen kommunikasjon eller bruk av personopplysninger skal det innhentes aktivt samtykke for.

Hvor lenge lagres informasjonen om deg?

Data lagret i Checkins databaser, lagres så lenge databehandleroppdraget pågår. I Norge sier bokføringsloven at data knyttet til transasksjoner skal lagres i 5 år. All annen data knyttet til din billettbestilling, kan slettes når arrangøren ikke lenger har behov for opplysningene for å kunne gjennomføre det oppdraget du har kjøpt av dem. Det er i praksis behandlingsansvarlig, altså arrangøren, som i alle tilfeller utfører sletting i praksis. Enten ved automatiske rutiner, eller manuelt.

De samme vilkårene gjelder dersom arrangøren har integrert Checkin mot tredjepartsleverandører.

HubSpot

Vi bruker HubSpot til innsamling og analyse av besøksstatistikk. HubSpot bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Se HubSpot side retningslinjer for behandling av personopplysninger på https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

PostHog

Vi bruker PostHog til innsamling og analyse av besøksstatistikk. Denne informasjonen lagres av PostHog innenfor EU, og brukes av Checkin for å forstå bruken av nettstedet og produktet, med hensikt å forbedre tjenestene. Se PostHog sine retningslinjer for behandling av personopplysninger på https://posthog.com/privacy.

Usetiful

Vi bruker Usetiful til å vise beskjeder på nettstedet og i produktet for å hjelpe kunder å navigere og forstå tjenestene. Se Usetiful sine retningslinjer for behandling av personopplysninger på https://www.usetiful.com/privacy-policy

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for innsamling og analyse av besøksstatistikk. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Facebook Meta pixel

Vi bruker Facebook Meta pixel for innsamling og analyse av besøksstatistikk. Facebook bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

SnapChat - Snap Pixel

Vi bruker Snap Pixel for måle effekten av våre kampagner og for å samle inn besøksstatistikk. På denne måte kan vi dele riktig informasjon med riktig publikum og sørge for at de som er interessert i vår artikler og informasjon for den. 

TinyMCE - Heatmaps

Vi bruker TinyMCE (https://www.tiny.cloud/tinymce/) til følgende:

 • tekstbokser hvor kundene våre kan legge inn formattert tekst
 • forhåndsvise hvordan spesifikke skjermbilder vil se ut for sluttbrukerne i arrangementsoppsettet.
 • redigering og forhåndsvisning av kursbevis. 

Se deres personvernerklæring her: https://www.tiny.cloud/legal/privacy/

Hvem vi deler opplysningene dine med

Alle opplysninger du registrerer hos oss, er kun tilgjengelige for:

 • Ansatte i Checkin AS
 • Arrangøren og de personer arrangøren har gitt tilgang til
 • Vår tredjepartsleverandører av servertjenester, Amazon Webservices i Irland. Disse har vi databehandleravtale med, som sikrer deg mot misbruk av opplysningene.
 • Dersom leverandøren benytter seg av integrasjoner mot tredjepartsleverandører som Zoom, Hubspot eller andre verktøy, skal du informeres om dette i kjøpsvilkårene til arrangøren når du kjøper billett. 

Dine valg, rettigheter og plikter

Dine rettigheter omfatter blant annet at du kan velge om du ønsker å motta markedsføringsmateriell fra arrangørene. Du har også rett til å få tilgang til informasjonen som er lagret om deg.

Valgmuligheter

Dersom du har gitt arrangøren ditt samtykke, kan du trekke det tilbake ved å gjøre følgende:

 • For å ikke lenger motta markedsføringsmateriell fra leverandøren kan du ta kontakt med arrangøren og bli bedt om å bli fjernet
 • For å velge bort bruk av informasjonskapsler og sporingsverktøy, se innstillinger for dette i din nettleser

Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

 • Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.
 • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
 • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
 • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss (hvis du har en konto hos oss, kan du også gjøre dette ved å logge inn og oppdatere informasjonen din)
 • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

Dine plikter

 • Dersom du melder på andre enn deg selv til et arrangement, og på vegne av disse huker av for aktivt samtykke til markedsføring / kommunikasjon, er det du som står ansvarlig for at du på forhånd har klarert med de det gjelder, at samtykke er gitt og at de er inneforstått med hva dette innebærer.
 • Du må derfor ikke ukritisk krysse av for samtykker i en påmelding, uten først å ha klarert dette med de det gjelder.

Har du en forespørsel om dette, ta kontakt med arrangøren, eller oss.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi tar alltid forholdsregler for å sørge for at informasjonen er beskyttet, og for å slette den på en sikker måte når vi ikke lenger trenger den. Vi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Sikkerhetstiltakene går blant annet ut på at all informasjon samles inn via krypterte sider (HTTPS). I tillegg har vi databehandleravtale med våre underleverandører av servertjenester, Amazon Webservices. Vi vil bare lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, og for eventuelle juridiske formål der vi er rettslig forpliktet til å oppbevare informasjonen. Alle dine registrerte opplysninger skal ha en utløpsdato. Hva denne er styres av den enkelte arrangør. Ta kontakt med dem for mer informasjon.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om denne erklæringen eller om hvordan vi håndterer informasjonen din, ta kontakt med oss på support@checkin.no eller telefon 380 27 000.