SHE Conference 2022

SHE Conference er Nordens største mangfoldskonferanse, der målet er å fremme bærekraft og likestilling i næringslivet.

Sammen med vår utegående reporter Yrja Oftedahl sjekket vi stemningen på konferansen, og fikk snakke med arrangør og deltakere om hvorfor nettopp denne tematikken er så viktig og deres tips til å starte arbeidet med likestilling, mangfold og bærekraft. 

Heidi Aven, Founder av SHE Community

Astrid Rønning Skaugseth, CEO av SHE Community

 

 

Louise Fuchs, Director of Sustainability i ODA

 

Eirik Norman Hansen, Gründer og Futurist

 

Anniken Fjeldberg, Gründer av 657

 

Skal du arrangere en konferanse?
Se hvorfor Marius Røed Wang, co-founder i Oslo Business Forum,  anbefaller å bruke Checkin. 

Se hvorfor Oslo Business Forum anbefaller Checkin