MVA på 1-2-3: Hvordan gjør jeg momsen rett for arrangementer?

Et arrangement består ofte av ulike deler som kan falle inn under forskjellige mva-satser. Derfor er det viktig å holde tunga rett i munnen når du priser eller bokfører arrangementer.

Hva er mva?

Merverdi (mva) er en avgift staten krever inn av varer og tjenester som omsettes i Norge og er spesifisert i Lov om merverdiavgift. Den utgjør over 21 prosent av statens inntekter og er derfor en viktig bidragsyter til at vi kan ha det gode velferdstilbudet vi har her i landet. Jeg håper det får godfølelsen hos deg til å boble litt fram nå, før vi går litt dypere i materien. Men først litt om historien bak det litt snåle navnet “moms”.

Hvorfor heter det moms?

Fra 1935 til 1969 ble det kalt omsetningsavgift, forkortet til “oms”. I 1970 ble den erstattet med merverdiavgift, som da på folkemunne ble kalt “moms”. Om det inspirerte Nidar til å lansere Bamsemums i 1975 vites ikke. Det engelske, internasjonale begrepet er VAT, eller Value Added Tax.

Når er du momspliktig?

Hvis du i en 12-månedersperiode (ikke kalenderår) selger varer og tjenester for over et bestemt beløp, må du registrere deg i MVA-registeret og kreve inn mva der du skal. Den generelle omsetningsgrensen er 50 000 kroner. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner blir først momspliktige når de omsetter for mer enn 140 000 kroner. Men før du treffer den magiske momsgrensa, trenger du ikke å kreve inn moms (men du kan heller ikke få fradrag for moms).

Mva på arrangementer

De fleste arrangementer er satt sammen av ulike produkter og tjenester som til sammen utgjør den totale opplevelsen kunden din betaler for, og forhåpentligvis liker så godt at de kommer tilbake. Det vil si at du sannsynligvis må forholde deg til flere ulike mva-satser.

Bruker du feil satser og dermed betaler for lite moms, risikerer du bøter. Tar du inn for mye moms, hører du nok ingenting fra skattemyndighetene – men du har i praksis redusert lønnsomheten i arrangementet ditt.

Finnes det en tommelfingerregel på hva mva-satsen er for et arrangement? Nei, det gjør det ikke. Og siden den generelle mva-satsen er 25 prosent, så heldigvis for det! For avhengig av hva arrangementet ditt består av, vil du kunne beregne med lavere satser enn det.

Her er mva-satsene du bør vite om for arrangementer:

  • Billetter med 25 prosent mva: messer, konferanser, foredrag og diskotek.

  • Billetter med 12 prosent mva: fornøyelsesparker, kino, opplevelsessentre og utstillinger. Idrettsarrangementer også, men kun hvis omsetningen overstiger 3 millioner kroner (ellers er de ikke avgiftspliktige).

  • Billetter fritatt for mva: konserter, festivaler, ballett- og danseforestillinger, omreisende tivoli, sirkus, datatreff for barn og ungdom, mindre idrettsarrangementer (se forrige punkt), stand-up- og humorshow.

  • Servering av måltider har en sats på 25 prosent, men hvis deltakerne kjøper mat og drikke og tar den med seg, er satsen 15 prosent. Alkohol (over 0,7 %) er avgiftspliktig med 25 prosent.

  • Overnatting skal ha 12 prosent mva.

  • Persontransport skal også ha 12 prosent moms.

  • For kunnskapsformidling, hvor kunnskapen flyter fra lærer/foredragsholder til elev/deltaker (som kurs og fagseminarer), er du ikke avgiftspliktig. Unntaket er hvis kunnskap utveksles mellom deltakerne i debatter og andre fora.

  • Salg av bøker er heller ikke avgiftspliktig.

Som du ser, vil du kunne ha mange varelinjer på arrangementet ditt, med ulike mva-satser. La oss si at du har en konferanse med et program som består delvis av foredrag med undervisning, men at du har et motivasjonsforedrag på slutten. Da vil undervisningen ha 0 prosent mva, mens motivasjonsforedraget har 25 prosent mva.

Les mer om de spesifikke mva-satsene hos Skatteetaten!

Tenk moms før du setter prisen

Hvis du selger til forbrukere, er det viktig å tenk moms før du setter prisen, rent psykologisk sett. En billettpris til 499 kroner inkl. mva høres bedre ut enn en til 502,50 kroner inkl. mva, som kan bli resultatet om du ikke har regnet moms først. Studier fra MIT viser at det som kalles “charm pricing”, hvor prisen ender på 9, øker salget. Hvis noe har en prislapp på 199 kroner, leser du 1-tallet først, og oppfatter at prisen er nærmere 100 enn 200. Dessuten vil en pris på 502,50 kroner se mer tilfeldig og uprofesjonelt ut.

Unngå momsrapporteringsfella

Hvis du benytter deg av en fakturaløsning er det viktig å huske på at det er fakturadatoen som bestemmer hvilken termin momsen skal rapporteres inn på – ikke når arrangementet skjer (når du bokfører inntekten) eller når betalingen faktisk kommer. Så hvis du ikke tenker over når du sender ut fakturaene, kan du risikere å få en kjemperegning fra Skatteetaten før du har fått betalt for billettene. Til syvende og sist vil jo alt gå opp, men du kan få en likviditetsskvis som vil gjøre litt vondt.

Hva med utenlandske kunder?

Hvis du selger webinarer eller andre virtuelle arrangementer til et publikum utenfor Norge, trenger du ikke å kreve inn mva. Sitter kunden i Tyskland og ser det digitale arrangementet som streames fra Norge, er det altså momsfritt. Men hvis den samme personen drar fra Tyskland til Norge for å delta på et arrangement, er det avgiftspliktig.

NB: Hvis du arrangerer et fysisk arrangement i utlandet, må du undersøke de lokale reglene for VAT.

Konklusjon

Momsen gjør at AS Norge kan tilby velferdstjenester til folk flest. Du skal kun fakturere mva hvis du har stor nok omsetning. Moms er ganske enkelt. Kunst og kultur er stort sett fritatt for mva – ellers varierer satsene mellom 12, 15 og 25 prosent. Satsene endres sjelden, men sjekk alltid Skatteetaten for å få de mest oppdaterte tallene. Tenk moms når du prissetter billettene, og gjør en vurdering av likviditeten din før du sender ut faktura. Lykke til!

Vil du lære mer om Checkin og hvorfor vi er regnskapsførers bestevenn?

Book en demo med oss (jepp, vi har også tenkt på mva).

Book demonstrasjon