Les hvordan Barnevakten gikk fra 30 til 1000 deltagere ved å gå digitalt!

Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelsen som formidler fakta og råd om barn, unge og medier. Deres visjon er at barn og unge skal bruke medier på en trygg og bevisst måte.

 

Da korona inntraff måtte Barnevakten tenke nytt for å få ut budskapet, og vi tok oss i den forbindelse en prat med markedsleder Sveinung Nesheim for å høre mer om denne prosessen.

Bilde i arrtikkel:
Markedsleder Sveinung Nesheim
Foto: tilsendt av Stiftelsen Barnevakten

 

Hvordan arrangerte Barnevakten arrangementer før korona kom?  

Barnevakten har siden starten av år 2000 holdt fysiske foredrag for foreldre, elever, fagfolk og andre som jobber med barn og unge på skoler, barnehager, høyskoler og bedrifter. I 2019 arrangerte vi 700 fysiske foredrag, men koronapandemien førte til at dette ble redusert til 300 fysiske og digitale foredrag i 2020.

 

Hva gjorde dere når korona inntraff?  

Barnevakten har i flere år sett potensialet i å tilby webinarer på nett, og da koronapandemien traff oss våren 2020, og det ble helt slutt på fysiske foredrag på skoler og i barnehager, var vi tidlig ute med å tilby digitale arrangement.

Vi undersøkte markedet og valgte de tjenestene som vi anså som de beste løsningene, deriblant Checkin, og utviklet et system for markedsføring, salg, kundeservice og gjennomføring av digitale temawebinarer og foredrag.

 

Hadde dere erfaring med digitale arrangementer før korona kom?  

Nei, vi hadde lite erfaring med digitale arrangementer før koronapandemien.

 

Hvilke resultater oppnådde dere ved å gå over til digitalt?

Webinarer har på en side gitt oss en ny inntektskilde i en krevende periode for samfunnet, samtidig som vi har fått mulighet til å treffe vår målgruppe på en ny måte – gjennom skjermen, i hjemmet deres, der de kan motta konkret og nyttig informasjon som både kan være til inspirasjon og hjelp til å gi barna deres en god, trygg og positiv mediehverdag.

Vi har opplevd til dels svært stor etterspørsel etter våre webinarer. På de mest populære webinarene har vi måttet sette opp flere «ekstraforestillinger» for å dekke etterspørselen, ettersom det har vært over 1000 deltakere på flere av webinarene. 

 

Slik vi ser det, vil denne trenden fortsette også etter samfunnet kommer tilbake til normalen – digitale arrangement legger til rette for en spennende, effektiv og tidsbesparende kommunikasjon som er nyttig for både sender og mottaker.  

 

Hvordan organiserer dere selve gjennomføringen? Egen plattform, eget utstyr, bistand fra eksterne?  

Vi bruker Zoom til å gjennomføre digitale foredrag og webinarer. Alle sendinger utføres med eget utstyr – av Barnevaktens foredragsholdere og en tekniker som støtte til kundeservice.

 

Hvordan opplever dere betalingsviljen til deltagere? Endret dere prisstruktur?  

Vi opplever at det er god betalingsvilje. Medlemmer kan delta gratis, mens ikke-medlemmer betaler for billetten – og får samtidig tilbud om å bli medlem og dermed få fremtidige webinarer gratis. 

 

Har dere tips og råd til andre som nå ønsker å gå over til digitale arrangementer? 

Stol på budskapet. Et godt budskap er viktigere enn en perfekt sending. 

Tilgjengelig kundeservice er også viktig rundt starttidspunktet. Det er alltid noen som ikke finner billetten eller som har fått den i søppelposten.  

Gi tydelig muntlig og skriftlig informasjon om hvordan man løser enkle tekniske problemer, som for eksempel lyd. 

Generell kommentar om Checkin

Checkin dekker alle våre behov for å kjøre store og små arrangementer på nett på en enkel, sømløs og sikker måte. For kundene er det enkel påmelding, gode betalingsløsninger og velfungerende billettsystem. For oss er det enkelt å sette opp webinarer med fleksible påmeldingsskjemaer, oversiktlige ordrerapporter, enkel kunde- og arrangementshåndtering, gode integrasjoner med Zoom, og ikke minst et godt økonomisystem for å sette opp og hente ut regnskapsrapporter. Videre vil vi takke alle i Checkin for strålende oppfølging og support! 

 

Er du klar for å få vite mer om et påmeldingssystem på nett hvor du får full kontroll? 

Opprett en gratis konto for å se selv.

Opprett gratis arrangørkonto