Referanser

GCE NODE – En industridrevet klynge for havteknologier

GCE NODE arrangerer over 60 arrangementer av høy kvalitet, hvert årLær hvordan organisasjonen klarer å sikre seg høy kvalitet på arrangementene sine og samtidig ha full kontroll på eventøkonomien.

GCE NODE – En industridrevet klynge for havteknologier
Bente_Lovaas_2021

Hvis du trenger et påmeldingssystem for å håndtere arrangementer, så er mitt råd: skaff deg et påmeldingssystem som Checkin. Med Checkin får du en partner du kan spille på, som er raske med å gi tilbakemeldinger, og som lytter på innspill fra kunder. Det er viktig at det er enkelt å kommunisere med kundene sine. Og det kan du med Checkin.

Bente Løvaas, Administrativ Koordinator
GCE NODE

GCE NODE

Kristiansand

Type arrangementer

Kurs, Seminar & Konferanser

Etablert i

2004

Har brukt Checkin siden

2018

A Global Center of Expertise i Innovasjon Norges Klyngeprogram

GCE NODE er en industridrevet klynge for havteknologier. Basert i Sør-Norge omfatter GCE NODE ca. hundre selskaper, hvorav de fleste utgjør en verdensledende verdikjede av leverandører til olje & gass, offshore, energi og maritim industri.

Klyngedeltakere inkluderer alt fra små gründerbedrifter til store verdenslendene aktører, som National Oilwell Varco, HMH og Schlumberger-eide Cameron Sense, APL, MacGregor, Nekkar, og Å Energi. Hele verdikjeden er representert i klyngen. Også leverandører av software, overvåkingssystemer, vedlikeholdstjenester og tjenesteytere er deltakere i NODE.

Siden 2014 har NODE fått lot til å kalle seg et Global Center of Expertise (GCE).

GCE NODE key numbers

Det startet som et nettverk

NODE startet som et nettverk der målet var å tilby bedrifter innenfor offshore industrien en felles møteplass der bedriftene kunne presentere seg for hverandre for å skape økte muligheter for samarbeid og derigjennom ta en større andel av markedet.

Da NODE i 2014 fikk status som GCE (Global Center of Expertise) i Innovasjon Norges klyngeprogram, ble oppdraget todelt. NODE skal holde bedriftene oppdatert både på fag (teknisk utvikling) og på markedsmuligheter, samt å bidra til at bedriftene får delta i forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, der hovedfokus i dag er å utvikle tjenester og produkter som bidrar til det grønne skiftet.

«Når vi har et arrangement, om det er et kurs, workshop, webinar, seminar, eller en konferanse, så handler det alltid om deling av kompetanse innenfor felt som teknologi, forretningsutvikling, digitalisering, og sikkerhet. Alltid tilrettelagt for våre bedrifter»

En komplett påmeldingsløsning

GCE NODE organiserer over 60 arrangementer hvert år. Det betyr at de arrangerer mer enn et arrangement per uke, som igjen betyr at de jobber i et høyt tempo.

“Vi har veldig mange arrangementer. Med Checkin klarer vi å spare mye tid og klarer å skape en bedre kundeopplevelse.”

Bente gir oss noen konkrete eksempler:

«En veldig stor verdi for meg er at jeg kan kopiere et arrangement og gjenbruke mye av informasjonen som ligger der allerede.» Noe som sparer Bente mye tid med å opprette nye arrangementer.

Den økonomiske oversikten i Checkin, gir meg veldig fort en oversikt over hvem som har betalt, og hvem som henger etter. Noe som gjør det enkelt å følge opp på deltakere.

Checkin gjør det også svært enkelt å sende ekstra meldinger via e-post og sms til de påmeldte.»

Bente er også veldig fornøyd med integreringen mot Zoom og Teams. Noe de bruker for alle digitale arrangementer.

Checkin gjør betalinger mye enklere

Spesielt med betalinger, husker Bente: «Før vi brukte Checkin, trengte jeg å sende manuelle fakturaer, følge opp alt selv, håndtere purringer og alle sånne ting. Med Checkin er det veldig enkelt. Man får en veldig god oversikt over alle åpne poster. Hvem har betalt, og hvem har ikke betalt.»

En lokal leverandør er vert så mye

Fra 2014 har GCE NODE stadig økt antall arrangementer og antall deltakere og det ble umulig å ha kontroll over påmeldte deltakere uten et system for oppfølging. På små frokostmøter med inntil 20 personer er det oppnåelig å arrangere uten et påmeldingssystem, men Bente sier at hun erfarte det som tungvint.

Men på denne tiden, eksisterte ikke Checkin enda.

Valget falt da på å bruke et amerikansk påmeldingssystem, som var enkelt å bruke, men det var så vanskelig å få kontakt med dem, også pga tidsforskjellen.

Fast-forward til 2018. Det de likte med Checkin er at det er en lokal leverandør som er lett å få kontakt med og som du kan snakke norsk med.

«Om vi trengte support opplevde vi det som veldig positivt at de satt i samme tidssone som oss, slik at vi kunne kontakte dem når vi selv var på jobb.” forteller Bente.

Bente forteller også at GCE NODE har spesifikke ønsker ut fra sin finansieringsmodell. Etter å ha forelagt behovet kom Checkin opp med en løsning svært raskt.

Bente kan ikke tenke seg å håndtere alle arrangementer de har uten et komplett påmeldingssystem som Checkin.

«Mitt råd er: Skaff deg et påmeldingssystem som Checkin. Med Checkin får du en partner du kan spille på, som er raskt med å gi tilbakemeldinger, og som lytter på innspill fra kunder. Det er viktig at det er enkelt å kommunisere med kundene dine. Og det kan du med Checkin.” sier Bente.

Vil du oppleve hvordan Checkin kan hjelpe deg?

  • Forutse nye trender
  • Ta i bruk ekspertenes tips
  • Skape unike kundeopplevelser
  • Forenkle din jobb som arrangør