Sende SMS og e-post fra Checkin!

Checkin gir deg mulighet til å kommunisere med deltakerne dine direkte fra systemet. Vi forklarer hvordan!

Hvordan sende ut SMS eller e-post eller gjøre en test

Trykk på ikonet "SMS" eller "E-post" når du har hentet frem ønsket deltaker(e) i listen over ordre i ordrerapporten.

 

NB! For å kunne sende SMS må du ha midler på konto, det vil si at du må ha fått inn inntekter på et av dine arrangement for å dekke kostnaden. SMS koster kr 0,80 eks mva pr stk. Maksgrensen er 159 tegn pr sms, før det blir konfigurert en ny sms. 

 

ibruk-sendesms-sms

 

For å gjøre beskjeden i en SMS eller e-post mer personlig og brukervennlig kan du legge til flettefelt i meldingen. Grensen for antall tegn per SMS er 159 tegn før det opprettes en ny melding. Se eksempel under (E-post vinduet vil se likt ut): 

 

send sms vindu

 

Du kan velge å sende ut alle på en gang, eller gjøre dette med intervaller. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alle meldingene er sendt ut hvis du har mange deltakere. 

 

NB! Vær oppmerksom på at dersom du har noen på venteliste så vil disse også motta SMS/E-post dersom du sender fra den generelle ordrerapporten. Om du ønsker å sende til bare de som har fått plass, anbefaler vi å sortere dette ved å bruke funksjonen "Filter" og filtrere på tilleggsvalg. 

 

Ønsker du å gjøre en test på e-post eller SMS kan du gjøre dette ved å skrive inn et nummer i feltet "Test nummer for SMS/test e-post for e-post". Men vær obs på at flettefeltene henter informasjon fra en reell ordre. Dette gjør at flettefeltene vil falle vekk hvis du ikke har gjort en fullstendig test-ordre på arrangementet ditt med e-postadressen eller telefonnummeret du tester til.