Rabatter

Dersom du ønsker å tilby enkelte kunder en rabattert pris, kan du benytte deg av verktøyet Rabatter!

Verktøyet Rabatter finner du nederst til venstre i menyen når du er inne på "Oppsett". 
Underveis i billettsalget kan du følge med på hvilke rabatter som blir benyttet i bestillingssammendraget for arrangementet. 

 

Hvordan sette opp en rabatt

Gå inn på oppsettet for arrangementet. Nederst i menylinjen til venstre finner du "Rabatter". Trykk på "legg til rabatt" for å opprette en rabatt. 

 

Merk! Du kan selv velge hvilke tilleggsvalg og billetter som skal være påvirket av en rabatt. Dette gjøres i innstillingene for den enkelte billetten/tilleggsvalget. 

 

Vi skiller mellom følgende: 

  • Hva som skal trigge rabatten: Rabattkode, sum eller antall billetter
  • Hvilken type rabatt som skal gis: Prosentandel av prisen, et spesifikt beløp, eller en makspris
  • Gi rabatten til: totalsum, per billett, hver "x" billett, hver første "x" billetter eller fra billett "x"


Eks 1: Du ønsker å gjøre hver 5. billett i en bestilling kostnadsfri - da velger du "antall billetter" og 5 billetter som trigger, så velger du prosent eller beløp (100%, evt. prisen for 1 billett på sum), og gi rabatt til "hver X billett" og velger hver 5. billett. 

 

Eks. 2: Du ønsker å gi en bestemt gruppe 20% på billettprisen. Da kan vi opprette en rabatt med "rabattkode" som trigger, skrive inn det vi ønsker skal være koden, eks. RABATT20, velge "prosent" som type rabatt og skrive inn 20%, og Gi rabatt til "per billett". Her kan du også huke av for bruksbegrensning og legge inn x antall, hvis du ikke ønsker at den skal kunne brukes mer enn x ganger. 

 

oppsett-rabatter-rabatt

 

Husk å huke av for "Rabatten gjelder bare på billettypen, ikke tilleggsvalg", hvis du ønsker at tilleggsvalgene ikke skal bli berørt av rabattene. Legg til hvilke billetter som skal påvirkes av billetten og et datospenn for gyldighet hvis du kun vil at rabatten skal være aktiv i en begrenset periode. Du kan også legge til bruksbegrensning for hvor mange ganger rabatten skal kunne brukes totalt. 


Oversikten over alle rabattene som er opprettet finner du under "Oppsett" og  "Verktøy - rabatter". Her kan du enkelt fjerne eller endre rabattene. Følg med i bestillingssammendraget for arrangementet for å se hvilke rabatter som har blitt brukt, og hvor mye penger som er gitt i rabatt. 

 

oppsett-rabatter-type rabatt