Publisering og styling av embed skjema

Det finnes mange stylingmuligheter når du skal bygge inn påmeldingsskjema på nettsiden din. Vi gir den en guide over de vanligste justeringene

Hvis du vil integrere skjemaet i din egen nettside kan du skru på funksjonen "Bygg inn med HTML". En innbyggingskode vil dukke opp i feltet nedenfor. Denne er unik for det gjeldende arrangementet og er bevegelig med de endringer som skulle bli gjort i etterkant av at skjemaet er bygget inn. På denne måten beholdes besøkende på nettstedet deres, og det gir mulighet til å spore besøkene og klikkene som blir gjort på siden.

For å gjøre dette trenger du tilgang til å legge inn ny side på nettstedet med egen HTML. På de fleste nettsteder er dette mulig gjennom publiseringsverktøyet, mens i noen tilfeller må HTML-koden kopieres inn i nettstedets maler.

 

innbyggingskode nettside

Tips! Har du mange arrangementer og vil ha disse samlet på nettsiden din kan du bruke kalenderfunksjonen vår. Les egen hjelpeartikkel her.


Husk å trykke "Lagre og publiser" når du er klar for å publisere ditt arrangment.


Stylingkoder for å endre utseende i skjemaet

Ønsker du et annet utseende enn hva som er standard for skjemaet som integreres fra Checkin, kan du endre via koding. Her har vi plukket ut noen av de vanligste styling kodene for å gjøre endringer. 

Hver portal for nettsider er utformet noe forskjellig. For å sette inn integreringskoden vil du mest sannsynlig måtte gå inn der du normalt redigerer nettsiden. Let etter "Skjema", "Embed", "HTML" etc. Når du har limt inn skjemaet fra Checkin og sett at dette fungerer, kan du gå tilbake for å gjøre kodingene.

Merk: Før kode bruk <style>, og etter kode bruk </style>, slik som anvist i hver kode. Buker du flere koder etter hverandre trenger du ikke å sette <style> </style> mellom kodene. 

 

Gjøre bakgrunnen transparent

For å gjøre bakgrunnen transparent i stedet for hvit, limer du inn følgende kode:

<style>

/* Makes body transparent */

#checkin_registration .registration--body, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div:last-child, #checkin_registration {

  background-color: transparent !important;

}

</style>


Endre farge på tekster og titler: 

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.


<style>

/* Generelle tekster og titler */

#checkin_registration p, h1, h2, h3, h4, div {
 color: #000 !important;
}

</style>

 

Endre farger på knapper

For å endre fargen på knapper, bruk følgende koder (ulik kode for ulike knapper)
Merk at "color" i koden gjelder teksten, og "background" er bakgrunnen i funksjonen: 

 

Endre fargen på "Fortsett" - knapp:

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

fortsett knapp

<style>

/* Next button color */

#checkin_registration button.btn-success {
 color: #000 !important;
 background: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på valg-knapper for betalingstype (feks. bedrift eller privat)

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.


<style>

/* Option button color */

#checkin_registration button.btn--active {
 color: #000 !important;
 background: #000 !important;
}

</style>

 

Endre farge på "bestill billetter/bestill uspesifiserte billetter

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.


<style>

/* Modus “Bestill billetter”, “Bestill uspesifisert billetter” */

button[name=“activeMode”] {
 color: #000 !important;
 background: #000 !important;
}

</style>

 

Endre farge på «+» - knapp :

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

plussknapp

<style>

/* Plus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.plus {
color: #000 !important;
 background: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på " - " - knapp

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

minusknapp

<style>

/* Minus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.minus {

 color: #000 !important;
 background: #000 !important;

}

</style>


Endre fonter 

Alle tekstene i embedskjemaet vil tilpasse seg og arve den fonten som allerede er på nettsiden man redigerer i. Hvis man øsnker å endre fonten på registreringsskjema, så kan du bruke denne koden og endre feltet <font-name> med en av tekstrypene: 


#checkin_registration h1, #checkin_registration h2,
#checkin_registration h3, #checkin_registration h4,
#checkin_registration h5, #checkin_registration h6,
.checkin_registration h1, .checkin_registration h2,
.checkin_registration h3, .checkin_registration h4,
.checkin_registration h5, .checkin_registration h6

Skriv inn hele koden nedenfor og velg en av fontbeskrivelsene du vil erstatte <font-name> med. 

<style>
#checkin_registration h1, #checkin_registration h2,
#checkin_registration h3, #checkin_registration h4,
#checkin_registration h5, #checkin_registration h6,
.checkin_registration h1, .checkin_registration h2,
.checkin_registration h3, .checkin_registration h4,
.checkin_registration h5, .checkin_registration h6
{
    font-family: '<font-name>' !important;
}
</style>

 

Endre tekster

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Velg billetter".

 

Endre «velg billetter»

velg billetter knapp

<style>

#choose-tickets span {

  display: none;

}#choose-tickets:after {

  content: "Velg billetter"

}

</style>

 

Endre «bestillingskontakt» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Bestillingskontakt".

bestillingskontakt

<style>

#ticket-buyer span {

  display: none;

}#ticket-buyer:after {

  content: "Bestillingskontakt"

}

</style>

 

Endre «deltaker» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Deltakerinformasjon".

deltakerinformasjon

<style>

#attendee-information span {

  display: none;

}#attendee-information:after {

  content: "Deltakerinformasjon"

}

</style>

 

Endre «tilleggsvalg for billetten»

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "tilleggsvalg for billetten".

tilleggvalg for billetten

<style>

#ticket-additionals span {

  display: none;

}#ticket-additionals:after {

content: «Tilleggsvalg for billetten"

}

</style>

 

Endre størrelse på tekster

For å endre størrelsen på teksten i skjemaet kan du lime inn følgende kode, samt størrelse der det nå står "18px;", og legge inn ønsket type tekst fra utvalget nedenfor. 

<style>

#checkin_registration h2 {

 font-size: 18px;

}

</style>

 

Forskjellige teksttyper kan endres på samme måte som størrelse, bruk da samme kode som over, og bytt ut "h2". 

 

#checkin_registration h2
#checkin_registration h3
#checkin_registration h4
#checkin_registration p

Tilpasse bredden på tekst

Dersom man ønsker å strekke ut bredden på beskrivelsen, kan man legge til en kode som endrer på plassering av prisen og teksten. 

 

Legg til følgende kode: 

<style>
#checkin_registration .registration--start>.ticket, .checkin_registration .registration--start>.ticket {
flex-wrap: wrap;
}
</style>

 

Da endres den fra at teksten og prisen er sidestilt, slik: 

 

checkin i bruk-billetter

 

Til at de legges under hverandre, slik: 

 

check in i bruk-velg billetter

 

NB! Checkin har kun ett krav til siden du skal publisere på, at det må være en sikker side, https//:. Har du kun http, må du kjøpe et ssl sertifikat via plattformen du bruker. Gå til https://letsencrypt.org/ for gratis SSL. Har du andre utfordringer med din plattform kan dette ha med innstillinger og/eller tilganger å gjøre. Ta da kontakt med din leverandør. 

 

Checkin tar ikke ansvar for eventuelle designmessige utfordringer som måtte komme ved bruk av embed koden. Vi anbefaler at en web-kyndig person utfører implementeringen av embed koden. 

 


Hjelpeartikler fra ulike publiseringsverktøy

Wordpress

https://wordpress.org/support/article/custom-html/

Squarespace

https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206543167-Code-blocks

Joomla

https://docs.joomla.org/Help310:Extensions_Module_Manager_Custom_HTML

Drupal

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/block-create-custom.html

Wix

https://support.wix.com/en/article/wix-editor-embedding-a-site-or-a-widget