Pakketering

Pakketering vil si å dele opp en pris i elementer som føres med ulik merverdiavgift. Dette er spesielt nyttig når man skal lage pakkepriser for turer eller konferanse, hvor prisen består av feks. kurs, overnatting og transport.

 

Denne artikkelen inneholder...

Hva er pakketering

Hvordan opprette en billett med ulik mva sats

Generell oversikt over momssatser

 

Hva er pakketering? 

Checkin gir mulighet for arrangører til å bygge pakkepriser med elementer med ulik merverdiavgift. Den som skal kjøpe en billett eller melde seg på et arrangement vil bli presentert med én pris (en pakkepris), men prisen inneholder salgsobjekter som må føres med ulik type mva sats. Et godt eksempel på dette kan være en pakkereise eller en konferanse hvor prisen består av en reise eller et opphold på et kongressenter, overnatting og mat og/eller transport. Her vil du som arrangør være pliktig til å føre ulik moms for hver av disse delene. 

 

Eksempel: 

En billett skal samlet koste kr 1200,- inkludert mva. I dette eksempelet skal kr 800,- for konferansebilletten føres som 25% mva, og overnattingen på kr 400,- føres med 12% mva. Kunden blir utad kun presentert med hovedsummen på 1200,- inkl. mva. 

 

Hvordan opprette en billett med ulik mva sats

I steget "Billetter", kan du legge til dine billetter. Her er en billett lagt til med to linjer, en for konferansedeltakelsen, og en for overnattingen.

 

 

I det gule feltet vil det være mulig å se hvilken pris bestilleren vil se ved påmelding, dette vil ikke være synlig før i bestillings sammendraget og på faktura (hvis i bruk). Det er kun mulig å gjøre denne splitten på hovedbilletten, ikke på tilleggsvalg i skjemabyggeren. 

 

NB! Har du flere elementer med samme mva sats, må dette kombineres i samme linje. Det er ikke mulig å ha flere linjer med samme mva sats. 

 

Kort om endring av bestillinger og følger i regnskap

  • Når man redigerer en bestilling vil man ikke kunne endre mva-kolonnen for pakketerte billetter. Hvis billettprisen består av flere linjer kan man redigere beløpet på hver linje, men ikke redigere hvilke mva satser som listes opp.

  • Endringer i billettprisen vil ikke påvirke linjene i eventuelle eksisterende bestillinger av billetten.

  • Rabatter på billettnivå trekkes fra billettprisen eks mva, og tar øverste mva.-sats først, deretter re-kalkuleres mva satsen på de ulike linjene.

  • I regnskapsoppsettet kan man koble hver mva.-sats i en pris til ulik konto, avdeling og prosjekt. For eksempel kan man ha en inntektskonto for overnatting og en for konferanseavgift.

  • Inntekten på en billettype vil bli splittet opp på ulike momssatsene (vil være synlig i detaljene til bilaget, se Excel vedlegget til regnskapsbilaget). Om ønskelig er det mulig å opprette en egen kobling for hver momssats under "regnskap" i Økonomi fanen, slik at det kommer detaljer informasjon om mva splitten i regnskapsbilaget. 

  • I faktura vil prisen vises i spesifiserte mva linjer både for ordrelinjen og total mva for hele bestillingen. 

 

Generell oversikt over momssatser

 

Generell sats, feks deltakelse på konferanse med omsetning*   25%


Næringsmidler   15%


Serveringsmoms   25%


Takeaway (gjelder ikke alkoholholdig drikke)  15%


Persontransport, kinobilletter, utleie av rom, persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre     12%

 

*Se artikkel fra skatteetaten her: 

Beregning av merverdiavgift i forbindelse med konferanser

 

Andre aktuelle artikler: 

Se oversikt over momssatser for kultur- og idrettsarrangementer her.

Se oversikt over hvilke typer konferanser som vil være avgiftspliktige her.

Les mer om serveringsmoms her.

Les mer om overnattingsmoms her.

Les direkte i Lov om merverdiavgifter her.

 

Litt om momsfritak

Selger eller formidler du billetter til et kulturarrangement skal du ikke beregne merverdiavgift på omsetningen. Selges det mat eller servering i sammenheng med kjøp av billett, vil det måtte trekkes moms av den andelen som skal dekke mat- og drikkesalget. Se mer om hvilke typer arrangementer som er momsfritatt i artiklene overfor. 

 

NB! Arrangør står selv ansvarlig for å føre mva korrekt for sine arrangment. Checkin tar ikke ansvar for å sjekke om dette blir ført riktig på vegne av arrangør.