Endring i regnskapsbilag 01.01.23

Artikkelen informerer om endringen som ble utført - samt om hva du som kunde må tenke på i forbindelse med endringen.

 

Denne artikkelen er kun relevant for deg som brukte Checkin før 2023. 

 

Gå rett til...

Korreksjonsbilag

Endring i regnskapsbilag fom. 01.01.23

 

HubSpot Video

 

Fra og med 01.01.2023 vil Checkin sine regnskapsbilag gå bort ifra regnskapsføring basert på kontantprinsippet (i praksis likt med kjøp over disk, hvor salget føres samtidig med innbetalingen) og over til vanlig fakturering med fordringer (transaksjonsprinsippet). Vi gjør først og fremst denne endringen for å møte lovkravet om at mva skal rapporteres i den terminen fakturaen er sendt ut, og vi vil også innføre mulighet for periodisering av salg.

 

Dette betyr at en faktura sendt januar 2023 for et arrangment som starter i mai 2023, vil få periodisert inntekten til mai 2023 (sammenstillingsprinsippet). Inntil videre føres inntekten i perioden fakturaen er utstedt, men dette kan korrigeres manuelt av regnskapsfører.

Det vil dermed opprettes en fordring i regnskapet frem til betalingen mottas. For de av dere som er mva.-pliktige vil det si at det blir mulig for dere å fakturere løpende fra påmeldingen starter, samt rapportere mva løpende etterhvert som fakturaene sendes.

 

Les mer om hva man har rett til å forskuddsfakturere på følgende nettsider: 

Skatteetaten.no

Conta.no

 

Fram til nå har vi sendt ut et regnskapsbilag sammen med hver utbetaling, ettersom bilagsføringen har fulgt transaksjonene.

Fra nyttår av blir det delt opp i to ulike bilag:
1) En oppgjørsrapport per utbetaling (hver måned/uke, eller ved behov)
2) Et regnskapsbilag per måned

 

Selv om man nå mottar flere dokumenter enn før, vil det i praksis føre til mindre arbeid for regnskapsavdelingen: både når det gjelder generell forståelse av føringen, bedre sporbarhet og bedre rapportering. Regnskapsførerne får et eget bilag rettet mot deres jobb, der de får all informasjon de trenger uten å måtte gjøre noen ekstra utregninger for å få tallene de trenger. 

 

NB! Det er kun det nye regnskapsbilaget som skal føres, oppgjørsrapporten er kun informasjon om oppgjøret for dem som administrerer arrangementet. Alle regnskapsdetaljer kommer på dette regnskapsbilaget. 

 

Oppgjørsrapporten sendes til "E-post til organisasjonen", og regnskapsbilaget til "E-post til regnskap", begge fylles inn i "Kundeinformasjon" i din konto. 

 

Korreksjonsbilag

Denne overgangen medfører at det må føres et korreksjonsbilag, hvor alle fakturaer som er sendt, men enda ikke er innbetalt, føres. Dette vil være nødvendig kun en gang, og vil medføre at regnskapet er korrekt for 2022 og forberedt for ny praksis i 2023.

Korreksjonsbilaget lages automatisk av Checkin, og gjelder kun hvis dere har sendt fakturaer som ikke er betalt innen 31. desember 2022. Korreksjonsbilaget kommer i løpet av Mars 2023.