Checkin i bruk

I denne artikkelen finner du informasjon om ulike temaer som er nyttig å vite noe om når du er i gang med å bruke Checkin, for eksempel hvordan du kan integrere en arrangementskalender, endre bestillinger, eller avlyse et arrangement.

 

I denne artikkelen finner du...

 


A

Admin påmelding

Arrangementskalender

Avlysning av et arrangement


B

Booking


E

Earlybird billetter


M

Markedsføring: spore billettsalget i Checkin


P

Publisering og styling av embed skjema


U

Uspesifisert påmelding


S

Sende sms og e-post i systemet

 

 


Admin påmelding

Hvis du ønsker å opprette en påmelding eller en bestilling "bak i systemet" kan du gjøre dette fra bestillingssammendraget. Dette gjør at du får mulighet til å redigere pris og/eller legge til bestillingen manuelt uten å bruke påmeldingsskjemaet. Dette gir deg feks mulighet til å sende faktura til privatpersoner, selv om dette ikke er en mulighet for andre privatpersoner gjennom det offentlige påmeldingsskjemaet/billettsalget. 

 

Følg instruksjonen for å gjøre en admin påmelding

1. Gå til bestillingsammendrag:

ibruk-admin-påmelding

 

2. Trykk deretter på ønsket påmeldingstype: 

 

påmeldingstype

 

3. Fyll deretter inn informasjonen til deltakerne, eventuelt kun til bestillingskontakt hvis du velger uspesifisert påmeldigstype. 

 

deltakerinformasjon

 

4. Velg en billettype: 

 

billettype admin

 

5. Endre pris og legg til tilleggsvalg, om du har informasjonen.

 

admin pris billett

 

6. Legg til flere personer om ønskelig. 

 

oppsummering admin

 

Hvis du har med bookingmuligheter vil du velge dette i neste steg. 

 

7. I siste steg må du velge betalingsmåte på vegne av kunden:

 

betalingsmåte admin

 

Når du bekrefter bestillingen vil bestillingskontakten motta en ordrebekreftelse, og eventuelt faktura på datoen som er valgt i oppsettet. 

 

 

 

Arrangementskalender

Hvis du har flere arrangementer frem i tid, og vil ha en oversiktlig måte å presentere disse på egen nettside kan du bruke Checkins arrangementskalender. Arrangementskalenderen kan bygges inn i ditt eksisterende nettsted med utseende og funksjonalitet du selv ønsker. Det er noen ting som kan være lure å tenke på før du kopierer og limer inn koden i din egen side. 

 

Hvordan viser jeg arrangement i kalenderen?

Hvilke arrangementer som skal vises i kalenderen velger du under hvert arrangement. Gå til "Oppsett" og videre til "Publisering",  og huk av «Vis i arrangementskalenderen». 

 

ibruk-kalenderen-visekalenderen

 

 

Kategorisering av arrangementene

For å kunne filtrere arrangementene dine etter type eller tema kan du gi dem kategorier. Dette feltet vises når du har gjort arrangementet synlig i kalenderen under Oppsett › Publisering › Kategorier.

Kategoriene lagres og kan gjenbrukes for flere arrangement. slik at de vises i samme kategori i kalenderen.

 

kategori arrangementskalender

 

 

Endre utseende og funksjonalitet

tilpass arrangementskalender

Gå til "Arrangementskalender" i menyen til venstre hvis du vil endre farger eller funksjonalitet i kalenderen. 

Farger

Under Farger kan du gi knapper, tekster og bakgrunner et utseende som passer til nettstedet ditt.

 

Formatet på fargefeltene er hex (f.eks. #f5f5dc). Du kan lime inn fargekoder, eller klikke på fargefirkanten for å åpne fargevelgeren. Endringene forhåndsvises fortløpende til høyre.

 

Kantavrunding lar deg runde av hjørnene på søke- og kategoriknappene. Høyere tall gir større radius.

 

Med et Google-søk finner du mange artikler og verktøy som hjelper deg å hente nøyaktige hex-koder fra nettstedet ditt.

 

 

NB! Man må gjøre alle endringer i kalenderfunksjon og/eller endring av farger før man integrerer kalenderen på nettsiden. 

 

Funksjoner

Under Funksjoner kan du skru av og på funksjonalitet i arrangementskalenderen. Forhåndsvisningen til høyre vil gjenspeile valgene du gjør.

tilpass arrangementskalender 2

Søkefelt – Skru av eller på muligheten til å søke etter arrangement i kalenderen.
Kategorivalg – Skjul eller vis kategoriene i kalenderen. Kategoriene settes i oppsettet på hvert enkelt arrangement. Kun kategorier knyttet til aktive arrangement vil vises i kalenderen
Tillat å endre visning – Skjul eller vis valget mellom liste- og rutenettvisning.
Standardvisning på stor skjerm – Velg om arrangementene skal vises som liste eller rutenett på store skjermer. På mobilstørrelse brukes alltid en visning som tilsvarer rutenett på store skjermer.
Språk– Velg om kalenderen skal vises på engelsk eller norsk.
Filtrer kalenderen – Skru av og på muligheten for skjule kategorier fra kalenderen.
Velg synlige kategorier – Kalenderen filtreres så kun arrangementer med disse kategoriene vises i liste og søk.

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema

Under Påmeldingsskjema kan du velge hvordan påmeldingen skal vises.

påmeldingsskjema

I utgangspunktet åpnes påmeldingen i et popup-vindu over kalenderen. Her vil bilde og beskrivelse fra ditt arrangement vises og i bunnen av vinduet vil påmeldingsskjemaet til

arrangementet være.

 

Hvis du ikke ønsker å vise bilde og beskrivelse i popup-vinduet, kan du velge Vis kun påmeldingsskjema.

 

Alternativt kan du velge å åpne påmeldingen i en ny fane. Da vil besøkende bli sendt til landingssiden for påmeldingen, med bannerbilde, beskrivelse og informasjon om arrangementet.

 

 

Forhåndsvisningen

I forhåndsvisningen på høyre side vil du til enhver tid se endringene du gjør i farger og funksjoner. Du har også mulighet til å se hvordan endringene dine ser ut på store skjermer og på mobil ved å klikke på ikonene.

 

ibruk-påmeldingsskjema-forhåndsvisning

 

Bygg inn

For å legge kalenderen inn på nettstedet ditt kan du klikke «Bygg inn» oppe i høyre hjørne av forhåndsvisningen. Koden du kopierer inneholder alle farger og funksjoner du har valgt.

 

innbyggingskode kalender

 

Oppsettet lagres ikke

NB! Ingen av tilpasningene lagres i konfiguratoren, så hvis du lukker nettleserfanen eller navigerer til en annen side vil du måtte gjøre eventuelle tilpasninger på nytt. Det kan derfor være lurt å ta vare på innbygningskoden ved å lagre den et annet sted i tilfelle du trenger den samme tilpasningen senere.

Vil du gjøre endringer etter at du har lagt inn koden på eget nettsted, må det lages en ny innbygningskode. Endringer som gjøres i konfiguratoren etter at du har bygget kalenderen inn, påvirker ikke kalenderen.

 

 

 

 


Avlysning av et arrangment

I dette avsnittet får du en veiledning for hva du må gjøre hvis du skal avlyse et arrangment som allerede har påmeldte deltakere. Følg stegene: 

 

 1. Stoppe påmeldingen
 2. Stoppe billettutsendingen
 3. Melde av deltakerne
 4. Tilbakebetale


 

Stoppe påmeldingen

Før du starter å melde av deltakerne er det viktig at du endrer informasjonen for arrangementet slik at ikke flere melder seg på eller mottar billetter. Det første du gjør er å gå inn på "Oppsett" og til "Generelt" og endrer følgende informasjonen der:

Legg inn "AVLYST" eller "UTSATT" i arrangementets navn. Lukk så påmeldingen ved å endre dato for påmeldingsfrist.

navn på arrangement og frist

 

Gå deretter til "Betaling" og stopp utsendelsen av faktura ved å deaktivere denne funksjonen. 

 

avhuking faktura

 

Vi anbefaler å skrive "Avlyst" i både tittelen og beskrivelsen for å tydeliggjøre at arrangementet er avlyst.  Steng påmeldingen ved å sette dato til for eksempel gårsdagens dato. Om fakturaer enda ikke er sendt ut kan det også være lurt å utsette denne ytterligere til dere får meldt av alle deltakerne.

 

Husk å trykke "Lagre endringer" oppe i høyre hjørne når du har gjort endringene. 

 

Stoppe billettutsending

Neste steg er å stoppe billettusendingen hvis dette er noe som er aktivert. Dette finner du ved å gå inn på "Oppsett" og videre til "Billettutsending". Stopp utsendelse av møtelink dersom du har et digitalt arrangement. 

 

utsendelse billett

 

Dersom du ikke allerede har gitt beskjed til deltakerne om at arrangementet er avlyst, anbefaler vi å gjøre dette før du setter i gang med å melde av og/eller tilbakebetale. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post eller en melding fra ordrerapporten. Gå til ordrerapport og trykk på ikonet SMS eller E-post. Sms koster 0,80 øre pr stk. 

 

 sms epost kommunikasjon

 

Melde av deltakerne

Her har du to alternativer, avhengig av hvor individuelle tilbakebetalingene skal være. Vi har i noen tilfeller sett at deltakere ønsker å gi billettprisen som støtte til arrangøren, eller at noen ønsker å gi deler av prisen som gave. Dersom du har ulik pris du skal tilbakebetale til deltakerne så anbefaler vi å gå inn og melde av en og en bestilling og sette opp tilbakebetalingen.

 

Det andre alternativet er å melde av alle deltakerne samtidig ved å gå inn på Oppsett - Innstillinger og avlyse arrangementet der:

hovedmeny arrangement

 

Da vil du få opp en pop-up med alternativ for refusjon:

 

ibruk-meldeav-avlyse

 

Dersom deltakeren skal ha hele beløpet tilbakebetalt så velger du "Full refusjon". "Ingen refusjon" blir brukt dersom dere skal opprettholde kravet mot deltakeren og de fortsatt skal betale for billetten.

 

NB! Vær obs på at tilbakebetalingene ikke gjennomføres automatisk når du avlyser arrangementet. Du må fortsatt sette opp tilbakebetalingene per bestilling. Se nedenfor hvordan man finner de avmeldte deltakerne. 

 

Når du har meldt av deltakerne ved å avlyse arrangementet, vil deltakerne forsvinne fra ordrerapporten. Du kan likevel finne dem i dashbordet for arrangementet under "Avmeldt" kolonnen. 

liste avmeldte

Slik kan du også finne og kontakte de avmeldte deltakerene hvis du ikke fikk gjort det før du meldte de av. 

 

Tilbakebetale

De som har betalt og skal ha tilbakebetalt vil havne i reskontroen/åpne poster. Dit kan du komme ved å gå til "Økonomi" og videre til "Åpne poster", eller ved å trykke på "Totalt utestående" i bestillingssammendraget for arrangmenetet. 

 

prosjektrapport utestående

 

Inne på reskontroen så vil det stå en knapp som heter "Tilbakebetal".

 

ibruik-tilbakebetale-oversikt

 

Denne benytter du deg av for å gjøre selve tilbakebetalingen. I pop-upen som dukker opp når du trykker på denne så velger du om du vil tilbakebetale til der betalingen kom fra eller om du vil tilbakebetale til et egendefinert kontonummer. Du kan også gå inn på bestillingen via reskontroen og gjøre tilbakebetalingen der. 

 

NB! Det er et gebyr fra Checkin på 10 kr per tilbakebetaling. Noen arrangører velger derfor å legge inn et avbestillingsgebyr for sin billett. 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke blir sendt en kreditnota når de setter opp tilbakebetalingen direkte fra reskontroen. Da må du inn på bestillingen og sende denne. De som har fått tilsendt fakturaen men ikke betalt denne enda trenger også å få tilsendt en kreditnota. 

 

Kreditnota

Dersom det er gjort endringer i bestillingen deltakeren trenger en kreditnota, vil det komme opp et nytt valg i bestillingssammendraget: 

 

generere ny faktura knapp

 

De fleste bedrifter eller organisasjoner som skal betale for bestillingen, ønsker gjerne en kreditnota for regnskapets del, selv om de ikke ennå har betalt den opprinnelige fakturaen. Andre (feks privatpersoner) kan bare se bort ifra opprinnelig faktura og betale den nye som blir generert. Dersom fakturaen er sendt på EHF så må organisasjonen motta en kreditnota for å kunne motregne denne i systemet sitt. Du kan se om en faktura er sendt i arbeidsloggen på bestillingen. Dersom fakturaen ikke er sendt så er det ikke nødvendig å sende en kreditnota. Det samme gjelder dersom de bare har mottatt en kvittering. 

 

Dersom du har valgt "Avbestillingsgebyr" når du meldte av deltakeren og de har fått en faktura, vil de motta en kreditnota på hele beløpet og så en ny faktura med bare avbestillingsgebyret. 

Vær klar over at registreringen av kreditnotaer i noen tilfeller kan ta litt tid hos kunden. Dette betyr at noen ender opp med å betale fakturaen selv om du har sendt de en kreditnota. 

 

Da kan du ende opp med å få en bestilling som ser slik ut:

 

fakturahistorikk

 

I dette eksempelet er betalingen registrert etter at kreditnotaen er sendt. I de tilfellene trenger du bare å sette opp tilbakebetalingen. De har allerede mottatt kreditnotaen som de skal bruke for å føre tilbakebetalingen. 

 

Manglende midler

Dersom pengene allerede er utbetalt for arrangementet før dere avlyste arrangementet vil dere få opp en beskjed om at "Tilbakebetalinger er satt i kø", etter hvert som tilbakebetalinger blir satt opp.

 

tilbakebetaling kø

 

Dette betyr at tilbakebetalingen bli satt i kø og bli utført så snart dere har penger på kundekontoen deres igjen. 

I dette tilfellet anbefaler vi å sette opp alle tilbakebetalingene først og så gå inn på Økonomi fanen for å finne oversikten. Der vil dere se hvor mye dere har i manglende midler dere har.

 

Sette inn penger på kundekonto

Hvis midlene allerede er utbetalt til deres kontonummer må du kontakte oss på support@checkin.no for å få oppgitt bankkontonummer og kid som pengene kan føres tilbake til. 

Det er viktig at dere benytter dere av det KID-nummeret du får tilsendt, for at innbetalingen skal bli koblet direkte til deres kundekonto. Hvis tilbakebetalingene til kundene er satt i kø, vil de gå ut til deres kunde så snart pengene er registrert hos oss. 

Etter dette kan man begynne å behandle tilbakebetalingene i åpne poster. 

 


Booking

Hvis man skal selge overnatting, kan man innledningsvis skru på "Skal du tilby avansert booking av overnatting" for å få muligheten til å selge overnatting med avansert prisstruktur, ulike diett nivåer, fleksibel inn- og utsjekk med booking rapporter m.m. Hvis du kun skal registrere/selge enkel overnatting kan dette gjøres med tilleggsvalg i skjemabyggeren. 

 

Innhold i dette avsnittet...

Hvordan sette opp avansert booking

Hvordan hente ut bookingrapporten

Gjøre endringer i en booking

 

 

NB! Det er ikke nødvendig å bruke booking modulen hvis man kun skal hente inn en oversikt over hvem som ønsker overnatting, eller enkel registrering av overnatting med pris. Dette kan man gjøre med tilleggsvalg. Se egen artikkel om hvordan man kan bygge opp tilleggsvalg i skjemabyggeren her.

 

Hvordan sette opp avansert booking

Svar ja på spørsmålet "Skal du tilby avansert booking?" i innledende oppsett. Dette gjør at du etter hvert i oppsettet vil få frem steget "Booking" under verktøy nederst i venstre menylinje. 

 

 

oppsett-booking-avansertbooking

 

 

NB! Hvis man allerede har publisert arrangementet, kan man ikke aktivere bookingmodulen for dette arrangementet. 

 

 

For å administrere og legge inn detaljer i bookingen går man til steget "Booking" under "Verktøy", helt nederst til venstre inne i oppsettet. 

 

 

booking bygning

 

 

Videre, legges navn på overnattingssted til under "Legg til ny bygning". Her kan man legge til en bygning eller sted som blir lagret for din kundekonto, og denne kan hentes opp igjen ved andre arrangement. 

Trykk på "+" for å legge til en beskrivelse for elementene deltaker kan belge mellom, for eksempel romtype, hytte, plass e.l.

 

oppsett-booking-booking oversikt

 

Legg så til antall enheter du har tilgjengelig i kategorien, sammen med spesifikasjoner for antall personer, antall senger, etc. 

Deretter legger du inn priser ved å velge mellom "Fastpris" for enheten eller "Variabel pris". Hvis du ønsker prisen skal stige dersom det rommet fylles opp av flere personer, velger man variabel pris.

 

ekstraseng booking

 

For å legge inn spesifikke priser trykker man på "Åpne prispanel". Her kan man spesifisere hvor mye de skal betale i grunnpris pr rom, og i tillegg hvor mye hver enkelt må betale for frokost. Alternativt, kan man også legge inn en fastpris for hele arrangementets varighet. 

 

oppsett-booking-variable pris

 

Det kan også legges inn hvor mye kostprisen faktisk er på mat, slik at mva satsene kan trekkes ut riktig. For overnatting trekkes normalt 12%, mens på mat trekkes 25%. Trykk da på "Spesifiser matprisene" for å legge dette inn, for så å trykk "Bekreft". 

 

Merk: Påmeldingsskjemaet vil se litt annerledes ut når bookingmodulen er integrert. Det er foreløpig ikke mulig å integrere skjema med embed hvis man benytter seg an bookingmodulen. 

 

 

Slik vil påmeldingen for bookingen se ut med innstillingene som er gjort ovenfor: 

 

oppsett-booking-påmelding

Siste steg før betaling: 

oppsett-booking-førbetaling

 

 

Hvordan hente ut bookingrapporten

For å hente ut bookingrapporten går du til "Bookinger" i bestillingsammendraget ute i arrangementet. 

 

ibruk-booking-bookingsrapporten

 

Her inne vil man få oversikten over alle som har gjort en booking av rom i påmeldingen, og det kan se slik ut: 

 

ibruk-booking-bookingsrapporten2

Du kan hente frem mer informasjon ved å trykke på "Kolonner", kan man hente frem alle feltene med informasjon som er hentet inn i bookingen. Ønsker du å hente ut et excel skjema med informasjonen, trykker man på Excel ikonet. 

 

ibruk-booking-kolommer

 

 

Gjøre endringer i en booking

Hvis man skal gjøre endringer i en booking kan man gi inn til "Bookinger", som forklart ovenfor, og videre trykke på booking nummeret i blått. 

 

bestillingsnummer booking

 

Gjør ønskede endringer i vinuet og trykk "Lagre endringer". 

 

bookingvindu oppsummering

 

 

 

Earlybird

En såkalt "Earlybird" - kampanje kan gjøres på to måter i Checkin:

 • Egen billett: Man kan lage en egen billett med en redusert pris med synlighet i en bestemt periode
 • Rabattkode: Man kan lage en egen earlybird rabattkode med en tidsbestemt virkeperiode

 

Les mer om markedsføring og hvordan bygge en god earlybird kampanje i bloggen vår her!

 

Egen billett med en redusert pris og med synlighet i en bestemt periode

For å kjøre en salgsperiode med earlybird pris, kan man opprette en egen billett for dette, i tillegg til billetten med ordinær pris. 

Gå til steget "Billetter". 

 

billetter oppsett meny

 

Opprett ønsket antall billetter, her har vi i eksempelet lagt til en standard billett til kr 700,- og en earlybird billett til kr 500,-. 

 

type billetter

 

Du kan koble samme tilleggsvalg til disse to billettene, slik at du likevel kun har en liste for hvert tilleggsvalg. 

Når du har opprettet billettene endrer man synligheten for billetten i "Avansert" ved å trykke på blyanten. Hvis earlybird billettene skal være i salg fra for eksempel den 06.10-17.11, legger vi inn dette, og går deretter inn på standard billetten og åpner tidsrommet for salg av standard billetten den 17.11 frem til salgsslutt. Dette gjør at earlybird billetten automatisk vil fjernes fra påmeldingsskjemaet etter den valgte perioden er ferdig, og standard billetten automatisk overtar salget etter dette.

 

  redigere billett synlighet

 

Earlybird rabattkode med en tidsbestemt virkeperiode

Noen velger å dele en kode som gir rabatt i en tidsbestemt periode, i stedet for en ekstra billett. Koden kan deles i kampanjer gjennom for eksempel e-post eller andre reklamekampanjer. 

Slik gjør du det: 

Fullfør oppsettet for arrangementet ditt. En rabattkode kan legges til når som helst etter at billettene er lagt til i oppsettet, se etter fanen "Verktøy" i venstre menylinje.

 

rabattknapp

 

Trykk "legg til rabatt". Her får man mulighet til å føre opp en rabatt på flere ulike måter, men for earlybird er det vanlig å bruke rabattkode som trigger. Se eksempelet for hvordan det kan legges til. Husk å sette inn periodebegrensning og hvilke billetter rabatten skal gjelde for. 

 

opprette rabattkode

 

Trykk "Legg til" for å aktivere rabattkoden. Den kan endres eller slettes når som helst. 

 

 


Markedsføring: slik sporer du billettsalget i Checkin

Når du markedsfører arrangementer i ulike kanaler som for eksempel e-post, facebook, instagram osv, er det interessant å få rapporter på hvilke tiltak, kanaler eller kampanjer som genererte salg. Dette kan du gjøre ved å spore billettsalget. 

Det forutsettes et minimum av forståelse og kunnskap om digitalmarkedsføring og sporing av dette for å kunne sette opp sporing via Checkin. Dersom du ikke innehar denne kompetansen bør du snakke med markedsavdelingen eller leverandøren deres om å få bistand.

 

For å kunne gjøre dette på billettsalget i Checkin, må følgende være på plass:

Du må bygge inn skjema med embed kode i egen nettside / ladningsside. Det vil si at du legger inn en liten kodesnutt fra Checkin i din egen nettside, slik at påmeldingsskjema blir integrert i denne. Du finner embedkoden under  oppsett og generelt i min side
Du må lage en egen takkeside (thank you page) på din egen nettside. Dette er en egen nettside der du skriver en takkemelding, istedenfor at du bruker standardfunksjonen til Checkin. 
Installer eventuelle facebookpixler eller andre pixler på denne takkesiden
Sett opp at Checkin skal videresende til denne takkesiden etter endt bestilling. Dette gjør du under oppsett og beskjeder og tekster inne i Checkin på hvert arrangement du ønsker å spore/måle. 
Sett opp Google Analytics, facebook eller eventuelt andre analyseverktøy til å måle konverteringer basert på takkesiden din

 

Begrensinger per nå i Checkin

Foreløpig er det kun mulig å spore antall bestillinger / målkonverteringer. Det er dessverre ikke mulig å spore hva slags billett deltaker har kjøpt, ei heller verdiene av billetten eller bestillingen. 

 

 

 

Publisering og styling av embed skjema

 

I dette avsnittet finner du...

 


PUBLISERING

Publisere en link til arrangementet ved bruk av Checkins landingside

Integrere påmeldingsskjema på egen nettside med embed skjema

 


STYLING

Stylingkoder for å endre utseende i skjemaet 


 


ANDRE  HJELPEARTIKLER 

Hjelpeartikler fra ulike publiseringsverktøy

 

 


Publisere en link til påmeldingsskjemaet

Hvis du vil publisere arrangementet på din egen nettside eller i en mail med en link, kan du hente url-koden (nettadressen) fra "Se forhåndsvisning" underveis i veiviseren, eller trykke på "Se påmeldingen" ute i oversikten over ditt arrangement. Ved å gjøre dette bruker man en landingsside i Checkin som billettkjøperne blir sendt til ved hjelp av linken. Følg stegene nedenfor: 

 

 1. Legg inn et bilde og en arrangementsbeskrivelse på steget "Publisering" i arrangementsoppsettet.

  bilde publisering
 2. Når bildet du har valgt kommer frem, kan du velge utsnitt ved å trykke på avhukingsikon .

  bilde med ikon


 3. Huk av for "Landingsside på Checkin.no".

  Huk av boksene hvis du ønsker at det skal være mulig å søke frem arrangementet på google eller hvis du vil at arrangementet skal være synlig på Checkin.no. 
     

  landingsside knapp

 4. Kopier lenken inn på din nettside, enten som den er eller legg den under en hyperkobling (med en knapp eller en tekst). Dette kan du også enkelt gjøre hvis du vil dele linken i en e-post. 

 

 

Integrere påmeldingsskjema i egen nettside

Hvis du vil integrere skjemaet i din egen nettside kan du skru på funksjonen "Bygg inn med HTML". En innbyggingskode vil dukke opp i feltet nedenfor. Denne er unik for det gjeldende arrangementet og er bevegelig med de endringer som skulle bli gjort i etterkant av at skjemaet er bygget inn. På denne måten beholdes besøkende på nettstedet deres, og det gir mulighet til å spore besøkene og klikkene som blir gjort på siden. For å gjøre dette trenger du tilgang til å legge inn ny side på nettstedet med egen HTML. På de fleste nettsteder er dette mulig gjennom publiseringsverktøyet, mens i noen tilfeller må HTML-koden kopieres inn i nettstedets maler.

 

innbyggingskode nettside

 

Husk å trykke "Lagre og publiser" når du er klar for å publisere ditt arrangment.

 

lagreknapp forkastknapp

 

Tips! Har du mange arrangementer og vil ha disse samlet på nettsiden din kan du bruke kalenderfunksjonen vår. Les egen hjelpeartikkel her.

 

 


Stylingkoder for å endre utseende i skjemaet

Ønsker du et annet utseende enn hva som er standard for skjemaet som integreres fra Checkin, kan du endre via koding. Her har vi plukket ut noen av de vanligste styling kodene for å gjøre endringer. 

Hver portal for nettsider er utformet noe forskjellig. For å sette inn integreringskoden vil du mest sannsynlig måtte gå inn der du normalt redigerer nettsiden. Let etter "Skjema", "Embed", "HTML" etc. Når du har limt inn skjemaet fra Checkin og sett at dette fungerer, kan du gå tilbake for å gjøre kodingene.

 

Merk: Før kode bruk <style>, og etter kode bruk </style>, slik som anvist i hver kode. Buker du flere koder etter hverandre trenger du ikke å sette <style> </style> mellom kodene. 

 

 

Gjøre bakgrunnen transparent

For å gjøre bakgrunnen transparent i stedet for hvit, limer du inn følgende kode:

 

<style>

/* Makes body transparent */

#checkin_registration .registration--body, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div:last-child, #checkin_registration {

  background-color: transparent !important;

}

</style>

 

 

Endre farger på knapper

For å endre fargen på knapper, bruk følgende koder (ulik kode for ulike knapper): 

 

Endre fargen på "Fortsett" - knapp:

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

fortsett knapp

<style>

/* Next button color */

#checkin_registration button.btn-success {

    color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på valg-knapper for betalingstype (feks. bedrift eller privat)

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.


<style>

/* Option button color */

#checkin_registration button.btn--active {

 background-color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på «+» - knapp :

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

plussknapp

<style>

/* Plus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.plus {

 background-color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på " - " - knapp

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

minusknapp

<style>

/* Minus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.minus {

 color: #000;

}

</style>


 

 

Endre fonter 

Alle tekstene i embedskjemaet vil tilpasse seg og arve den fonten som allerede er på nettsiden man redigerer i. Hvis man øsnker å endre fonten på registreringsskjema, så kan du bruke denne koden og endre feltet <font-name> med en av tekstrypene: 


#checkin_registration h1, #checkin_registration h2,
#checkin_registration h3, #checkin_registration h4,
#checkin_registration h5, #checkin_registration h6,
.checkin_registration h1, .checkin_registration h2,
.checkin_registration h3, .checkin_registration h4,
.checkin_registration h5, .checkin_registration h6

Skriv inn hele koden nedenfor og velg en av fontbeskrivelsene du vil erstatte <font-name> med. 

<style>
#checkin_registration h1, #checkin_registration h2,
#checkin_registration h3, #checkin_registration h4,
#checkin_registration h5, #checkin_registration h6,
.checkin_registration h1, .checkin_registration h2,
.checkin_registration h3, .checkin_registration h4,
.checkin_registration h5, .checkin_registration h6
{
    font-family: '<font-name>' !important;
}
</style>

 

 

 

 

Endre tekster

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Velg billetter".

 

Endre «velg billetter»

velg billetter knapp

<style>

#choose-tickets span {

  display: none;

}#choose-tickets:after {

  content: "Velg billetter"

}

</style>

 

Endre «bestillingskontakt» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Bestillingskontakt".

bestillingskontakt

<style>

#ticket-buyer span {

  display: none;

}#ticket-buyer:after {

  content: "Bestillingskontakt"

}

</style>

 

Endre «deltaker» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Deltakerinformasjon".

deltakerinformasjon

<style>

#attendee-information span {

  display: none;

}#attendee-information:after {

  content: "Deltakerinformasjon"

}

</style>

 

Endre «tilleggsvalg for billetten»

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "tilleggsvalg for billetten".

tilleggvalg for billetten

<style>

#ticket-additionals span {

  display: none;

}#ticket-additionals:after {

content: «Tilleggsvalg for billetten"

}

</style>

 

 

 

Endre størrelse på tekster

For å endre størrelsen på teksten i skjemaet kan du lime inn følgende kode, samt størrelse der det nå står "18px;", og legge inn ønsket type tekst fra utvalget nedenfor. 

<style>

#checkin_registration h2 {

 font-size: 18px;

}

</style>

 

Forskjellige teksttyper kan endres på samme måte som størrelse, bruk da samme kode som over, og bytt ut "h2". 

 

#checkin_registration h2
#checkin_registration h3
#checkin_registration h4
#checkin_registration p

 

Tilpasse bredden på tekst

Dersom man ønsker å strekke ut bredden på beskrivelsen, kan man legge til en kode som endrer på plassering av prisen og teksten. 

 

Legg til følgende kode: 

<style>
#checkin_registration .registration--start>.ticket, .checkin_registration .registration--start>.ticket {
flex-wrap: wrap;
}
</style>

 

 

Da endres den fra at teksten og prisen er sidestilt, slik: 

 

checkin i bruk-billetter

 

Til at de legges under hverandre, slik: 

 

check in i bruk-velg billetter

 

 

NB! Checkin har kun ett krav til siden du skal publisere på, at det må være en sikker side, https//:. Har du kun http, må du kjøpe et ssl sertifikat via plattformen du bruker. Gå til https://letsencrypt.org/ for gratis SSL. Har du andre utfordringer med din plattform kan dette ha med innstillinger og/eller tilganger å gjøre. Ta da kontakt med din leverandør. 

 

Checkin tar ikke ansvar for eventuelle designmessige utfordringer som måtte komme ved bruk av embed koden. Vi anbefaler at en web-kyndig person utfører implementeringen av embed koden. 

 

 

 

 


Hjelpeartikler fra ulike publiseringsverktøy

 

Wordpress

https://wordpress.org/support/article/custom-html/

Squarespace

https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206543167-Code-blocks

Joomla

https://docs.joomla.org/Help310:Extensions_Module_Manager_Custom_HTML

Drupal

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/block-create-custom.html

Wix

https://support.wix.com/en/article/wix-editor-embedding-a-site-or-a-widget

 

 

 

 


Uspesifisert påmelding

Gir du mulighet for at den som bestiller kan bruke påmeldingsmodusen uspesifisert, kan vedkommende bestille flere billetter samtidig, uten å fylle ut informasjon for alle deltakerne samtidig. Det vil si at de kan bestille 10 billetter og kun legge inn sitt eget navn ved bestilling. Deretter kan de fylle ut navnet via linken i ordrebekreftelsen eller videresende link til de andre deltakerne slik at disse kan fylle ut sin egen informasjon.

 

OBS! Vær klar over at ved å bruke uspesifisert påmelding i kombinasjon med umiddelbar utsendelse av faktura og tilleggsvalg med betaling (se eget avsnitt under "Skjemabygger"), kan det oppstå endringer i totalbeløp for bestillingen. Dette gjør at man må passe på å håndtere utestående beløp i "åpne poster", og/eller holde igjen faktura en liten periode etter bestillingen er gjort. Dette kan aktiveres i steget "Betaling". 

 

Slik er oversikten som bestiller mottar: 

 

oppsett-skjema-bestillingssammendrag

 

Bruk gjerne denne påmeldingstypen dersom det er forventet at store grupper skal melde seg på arrangementet (det kan feks. gjelde store firma eller grupper som er usikker på hvem som skal være med på arrangementet men ønsker å sikre seg gode priser tidlig). 

 

Hvordan du henter inn navn i etterkant av en uspesifisert bestilling

 

uspesifiserte/ikkefullførte

 

Gå til ordrerapporten
«Alle billetter» er samtlige billetter på arrangementet. «Ikke-fullførte bestillinger» er de bestillingene der bestillingskontakten ikke har sendt ut invitasjon enda til sine deltakere slik at de kan fylle ut informasjonen sin selv. Det du gjør da er å trykke der det står «Ikke-fullførte bestillinger» slik at den blir blå, deretter trykker du på e-post-ikonet i høyre hjørne. Der skriver du inn det du ønsker skal stå i e-posten og legger inn flettefeltet «Bestillingsbekreftelse» der du ønsker at linken skal være. Du trenger ikke å skrive inn hvilke e-post-adresser du ønsker å sende e-posten til, systemet sender til de som er på listen du er inne på. Om du er inne på «Ikke-fullførte bestillinger» er det de som er på den listen som får e-post.

Da kan teksten for eksempel være:

«Det nærmer seg nå konferanse og vi trenger å vite hvem som kommer fra dere! For å fylle ut navn på deltakerne går du inn via denne linken «Bestillingsbekreftelse (fra flettefelt)» og legger inn navnene ved å trykke på «Fyll ut nå». Har du ikke all informasjonen tilgjengelig? Da kan du sende en invitasjon til de som skal delta og be de fylle ut informasjonen selv! Fyll ut e-postadressen og trykk på «Send invitasjon». Da får deltakeren en link til skjemaet de skal fylle ut. Pass på at alle navn blir fylt ut før konferansen slik at alle får tilsendt billetten sin. Vi ser frem til å se dere!»

Etter hvert som bestillingskontaktene fyller ut invitasjons-e-posten så vil det være nyttig å kunne minne deltakerne på at de må fylle ut informasjonen sin. Da benytter du deg av neste steg som heter «Ikke-fullførte billetter». Her ligger det ikke noen navn enda men bare hvilken e-postadresse det er blitt sendt en invitasjon til. Der trykker du på e-post ikonet mens du er inne på den listen og bruker flettefeltet «Hent inn navn». Da kan teksten for eksempel være:

«Det nærmer seg nå konferanse og vi trenger å vite navnet ditt for å kunne sende deg en billett. Du har tidligere mottatt en invitasjon til å fylle ut din kontaktinformasjon. For at du skal slippe å lete etter denne kan du finne den her: «Hent inn navn (fra flettefelt)». Vennligst fyll ut denne før konferansen. Vi ser frem til å se deg!»

Dersom du sender ut påminnelse nr 2. kan man bytte ut den første setningen med «Vi mangler fortsatt informasjonen din til konferansen.»

«Fullførte billetter» er der billettene kommer når all informasjonen er fylt ut. Billettene blir sendt ut automatisk når deltakerinformasjonen er fylt ut så du trenger ikke å sende billettene manuelt. Du benytter deg av «Fullførte billetter» dersom du ønsker å sende ut ekstra informasjon om selve dagen.

 

 

 


Sende sms og e-post i systemet

 

Hvordan sende ut SMS eller e-post eller gjøre en test

Trykk på ikonet "SMS" eller "E-post" når du har hentet frem ønsket deltaker(e) i listen over ordre i ordrerapporten.

 

ibruk-sendesms-sms

 

For å gjøre beskjeden i en SMS eller e-post mer brukervennlig kan du legge til flettefelt i meldingen. Se eksempel under (E-post vinduet vil se likt ut): 

 

send sms vindu

 

Du kan velge å sende ut alle på en gang, eller gjøre dette med intervaller. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alle meldingene er sendt ut hvis du har mange deltakere. 

 

NB! Vær oppmerksom på at dersom du har noen på venteliste så vil disse også motta SMS/E-post dersom du sender fra den generelle ordrerapporten. Om du ønsker å sende til bare de som har fått plass, anbefaler vi å sortere dette ved å bruke funksjonen "Filter" og filtrere på tilleggsvalg. 

 

Ønsker du å gjøre en test på e-post eller SMS kan du gjøre dette ved å skrive inn et nummer i feltet "Test nummer for SMS/test e-post for e-post". Men vær obs på at flettefeltene henter informasjon fra en reell ordre. Dette gjør at flettefeltene vil falle vekk hvis du ikke har gjort en fullstendig test-ordre på arrangementet ditt med e-post adressen eller telefonnummeret du tester til.