Checkin i bruk

I denne artikkelen finner du informasjon om ulike temaer som er nyttig å vite noe om når du er i gang med å bruke Checkin, for eksempel hvordan du kan integrere en arrangementskalender, endre bestillinger, eller avlyse et arrangement.

 

I denne artikkelen finner du...

 


A

Arrangementskalender

Avlysning av et arrangement


B

Bestillinger: endringer og avmeldinger


E

Earlybird billetter


M

Markedsføring: spore billettsalget i Checkin


P

Publisering og styling av embed skjema


U

Uspesifisert påmelding


S

Sende sms og e-post i systemet

 

 


Arrangementskalender

Hvis du har flere arrangementer frem i tid, og vil ha en oversiktlig måte å presentere disse på egen nettside kan du bruke Checkins arrangementskalender. Arrangementskalenderen kan bygges inn i ditt eksisterende nettsted med utseende og funksjonalitet du selv ønsker. Det er noen ting som kan være lure å tenke på før du kopierer og limer inn koden i din egen side. 

 

Hvordan viser jeg arrangement i kalenderen?

Hvilke arrangementer som skal vises i kalenderen velger du under hvert arrangement. Gå til "Oppsett" og videre til "Publisering",  og huk av «Vis i arrangementskalenderen». 

 

 

 

Kategorisering av arrangementene

For å kunne filtrere arrangementene dine etter type eller tema kan du gi dem kategorier. Dette feltet vises når du har gjort arrangementet synlig i kalenderen under Oppsett › Publisering › Kategorier.

Kategoriene lagres og kan gjenbrukes for flere arrangement. slik at de vises i samme kategori i kalenderen.

 

 

 

Endre utseende og funksjonalitet

Gå til "Arrangementskalender" i menyen til venstre hvis du vil endre farger eller funksjonalitet i kalenderen. 

Farger

Under Farger kan du gi knapper, tekster og bakgrunner et utseende som passer til nettstedet ditt.

 

Formatet på fargefeltene er hex (f.eks. #f5f5dc). Du kan lime inn fargekoder, eller klikke på fargefirkanten for å åpne fargevelgeren. Endringene forhåndsvises fortløpende til høyre.

 

Kantavrunding lar deg runde av hjørnene på søke- og kategoriknappene. Høyere tall gir større radius.

 

Med et Google-søk finner du mange artikler og verktøy som hjelper deg å hente nøyaktige hex-koder fra nettstedet ditt.

 

 

NB! Man må gjøre alle endringer i kalenderfunksjon og/eller endring av farger før man integrerer kalenderen på nettsiden. 

 

Funksjoner

Under Funksjoner kan du skru av og på funksjonalitet i arrangementskalenderen. Forhåndsvisningen til høyre vil gjenspeile valgene du gjør.

Søkefelt – Skru av eller på muligheten til å søke etter arrangement i kalenderen.
Kategorivalg – Skjul eller vis kategoriene i kalenderen. Kategoriene settes i oppsettet på hvert enkelt arrangement. Kun kategorier knyttet til aktive arrangement vil vises i kalenderen
Tillat å endre visning – Skjul eller vis valget mellom liste- og rutenettvisning.
Standardvisning på stor skjerm – Velg om arrangementene skal vises som liste eller rutenett på store skjermer. På mobilstørrelse brukes alltid en visning som tilsvarer rutenett på store skjermer.
Språk– Velg om kalenderen skal vises på engelsk eller norsk.
Filtrer kalenderen – Skru av og på muligheten for skjule kategorier fra kalenderen.
Velg synlige kategorier – Kalenderen filtreres så kun arrangementer med disse kategoriene vises i liste og søk.

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema

Under Påmeldingsskjema kan du velge hvordan påmeldingen skal vises.

I utgangspunktet åpnes påmeldingen i et popup-vindu over kalenderen. Her vil bilde og beskrivelse fra ditt arrangement vises og i bunnen av vinduet vil påmeldingsskjemaet til

arrangementet være.

 

Hvis du ikke ønsker å vise bilde og beskrivelse i popup-vinduet, kan du velge Vis kun påmeldingsskjema.

 

Alternativt kan du velge å åpne påmeldingen i en ny fane. Da vil besøkende bli sendt til landingssiden for påmeldingen, med bannerbilde, beskrivelse og informasjon om arrangementet.

 

 

Forhåndsvisningen

I forhåndsvisningen på høyre side vil du til enhver tid se endringene du gjør i farger og funksjoner. Du har også mulighet til å se hvordan endringene dine ser ut på store skjermer og på mobil ved å klikke på ikonene.

 

 

Bygg inn

For å legge kalenderen inn på nettstedet ditt kan du klikke «Bygg inn» oppe i høyre hjørne av forhåndsvisningen. Koden du kopierer inneholder alle farger og funksjoner du har valgt.

 

 

Oppsettet lagres ikke

NB! Ingen av tilpasningene lagres i konfiguratoren, så hvis du lukker nettleserfanen eller navigerer til en annen side vil du måtte gjøre eventuelle tilpasninger på nytt. Det kan derfor være lurt å ta vare på innbygningskoden ved å lagre den et annet sted i tilfelle du trenger den samme tilpasningen senere.

Vil du gjøre endringer etter at du har lagt inn koden på eget nettsted, må det lages en ny innbygningskode. Endringer som gjøres i konfiguratoren etter at du har bygget kalenderen inn, påvirker ikke kalenderen.

 

 

 

 


Avlysning av et arrangment

I dette avsnittet får du en veiledning for hva du må gjøre hvis du skal avlyse et arrangment som allerede har påmeldte deltakere. Følg stegene: 

 

 1. Stoppe påmeldingen
 2. Stoppe billettutsendingen
 3. Melde av deltakerne
 4. Tilbakebetale


 

Stoppe påmeldingen

Før du starter å melde av deltakerne er det viktig at du endrer informasjonen for arrangementet slik at ikke flere melder seg på eller mottar billetter. Det første du gjør er å gå inn på "Oppsett" og til "Generelt" og endrer følgende informasjonen der:

Legg inn "AVLYST" eller "UTSATT" i arrangementets navn. Lukk så påmeldingen ved å endre dato for påmeldingsfrist.

 

Gå deretter til "Betaling" og stopp utsendelsen av faktura ved å deaktivere denne funksjonen. 

 

 

Vi anbefaler å skrive "Avlyst" i både tittelen og beskrivelsen for å tydeliggjøre at arrangementet er avlyst.  Steng påmeldingen ved å sette dato til for eksempel gårsdagens dato. Om fakturaer enda ikke er sendt ut kan det også være lurt å utsette denne ytterligere til dere får meldt av alle deltakerne.

 

Husk å trykke "Lagre endringer" oppe i høyre hjørne når du har gjort endringene. 

 

Stoppe billettutsending

Neste steg er å stoppe billettusendingen hvis dette er noe som er aktivert. Dette finner du ved å gå inn på "Oppsett" og videre til "Billettutsending". Stopp utsendelse av møtelink dersom du har et digitalt arrangement. 

 

 

Dersom du ikke allerede har gitt beskjed til deltakerne om at arrangementet er avlyst, anbefaler vi å gjøre dette før du setter i gang med å melde av og/eller tilbakebetale. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post eller en melding fra ordrerapporten. Gå til ordrerapport og trykk på ikonet SMS eller E-post. Sms koster 0,80 øre pr stk. 

 

 

 

Melde av deltakerne

Her har du to alternativer, avhengig av hvor individuelle tilbakebetalingene skal være. Vi har i noen tilfeller sett at deltakere ønsker å gi billettprisen som støtte til arrangøren, eller at noen ønsker å gi deler av prisen som gave. Dersom du har ulik pris du skal tilbakebetale til deltakerne så anbefaler vi å gå inn og melde av en og en bestilling og sette opp tilbakebetalingen.

 

Det andre alternativet er å melde av alle deltakerne samtidig ved å gå inn på Oppsett - Innstillinger og avlyse arrangementet der:

 

Da vil du få opp en pop-up med alternativ for refusjon:

 

 

Dersom deltakeren skal ha hele beløpet tilbakebetalt så velger du "Full refusjon". "Ingen refusjon" blir brukt dersom dere skal opprettholde kravet mot deltakeren og de fortsatt skal betale for billetten.

 

NB! Vær obs på at tilbakebetalingene ikke gjennomføres automatisk når du avlyser arrangementet. Du må fortsatt sette opp tilbakebetalingene per bestilling. Se nedenfor hvordan man finner de avmeldte deltakerne. 

 

Når du har meldt av deltakerne ved å avlyse arrangementet, vil deltakerne forsvinne fra ordrerapporten. Du kan likevel finne dem i dashbordet for arrangementet under "Avmeldt" kolonnen. 

Slik kan du også finne og kontakte de avmeldte deltakerene hvis du ikke fikk gjort det før du meldte de av. 

 

Tilbakebetale

De som har betalt og skal ha tilbakebetalt vil havne i reskontroen/åpne poster. Dit kan du komme ved å gå til "Økonomi" og videre til "Åpne poster", eller ved å trykke på "Totalt utestående" i bestillingssammendraget for arrangmenetet. 

 

 

Inne på reskontroen så vil det stå en knapp som heter "Tilbakebetal".

 

 

Denne benytter du deg av for å gjøre selve tilbakebetalingen. I pop-upen som dukker opp når du trykker på denne så velger du om du vil tilbakebetale til der betalingen kom fra eller om du vil tilbakebetale til et egendefinert kontonummer. Du kan også gå inn på bestillingen via reskontroen og gjøre tilbakebetalingen der. 

 

NB! Det er et gebyr fra Checkin på 10 kr per tilbakebetaling. Noen arrangører velger derfor å legge inn et avbestillingsgebyr for sin billett. 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke blir sendt en kreditnota når de setter opp tilbakebetalingen direkte fra reskontroen. Da må du inn på bestillingen og sende denne. De som har fått tilsendt fakturaen men ikke betalt denne enda trenger også å få tilsendt en kreditnota. 

 

Kreditnota

Dersom det er gjort endringer i bestillingen deltakeren trenger en kreditnota, vil det komme opp et nytt valg i bestillingssammendraget: 

 

 

De fleste bedrifter eller organisasjoner som skal betale for bestillingen, ønsker gjerne en kreditnota for regnskapets del, selv om de ikke ennå har betalt den opprinnelige fakturaen. Andre (feks privatpersoner) kan bare se bort ifra opprinnelig faktura og betale den nye som blir generert. Dersom fakturaen er sendt på EHF så må organisasjonen motta en kreditnota for å kunne motregne denne i systemet sitt. Du kan se om en faktura er sendt i arbeidsloggen på bestillingen. Dersom fakturaen ikke er sendt så er det ikke nødvendig å sende en kreditnota. Det samme gjelder dersom de bare har mottatt en kvittering. 

 

Dersom du har valgt "Avbestillingsgebyr" når du meldte av deltakeren og de har fått en faktura, vil de motta en kreditnota på hele beløpet og så en ny faktura med bare avbestillingsgebyret. 

Vær klar over at registreringen av kreditnotaer i noen tilfeller kan ta litt tid hos kunden. Dette betyr at noen ender opp med å betale fakturaen selv om du har sendt de en kreditnota. 

 

Da kan du ende opp med å få en bestilling som ser slik ut:

 

 

I dette eksempelet er betalingen registrert etter at kreditnotaen er sendt. I de tilfellene trenger du bare å sette opp tilbakebetalingen. De har allerede mottatt kreditnotaen som de skal bruke for å føre tilbakebetalingen. 

 

Manglende midler

Dersom pengene allerede er utbetalt for arrangementet før dere avlyste arrangementet vil dere få opp en beskjed om at "Tilbakebetalinger er satt i kø", etter hvert som tilbakebetalinger blir satt opp.

 

 

Dette betyr at tilbakebetalingen bli satt i kø og bli utført så snart dere har penger på kundekontoen deres igjen. 

I dette tilfellet anbefaler vi å sette opp alle tilbakebetalingene først og så gå inn på Økonomi fanen for å finne oversikten. Der vil dere se hvor mye dere har i manglende midler og dere får også muligheten til å sette inn penger på kundekontoen. 

 

 

Ved å klikke på linken "Jeg ønsker å sette inn penger på min kundekonto" vil det bli oppgitt et KID-nummer og et kontonummer. Det er viktig at dere benytter dere av det KID-nummeret for da blir innbetalingen koblet direkte til deres kundekonto. Hvis tilbakebetalingene til kundene er satt i kø, vil de gå ut til deres kunde så snart pengene er registrert hos oss. 

 


Bestillinger: endringer og avmelding

 

Når du har lansert et eller flere arrangement finner du all informasjon om de påmeldte i "Bestillingssammendrag" og i "Ordrerapport". I dette avsnittet forklarer vi hvordan du får oversikt over bestillinger som kommer inn og hvordan du kan gjøre endringer eller melde av deltakere. 

 

Gå direkte til...

Hvor ligger bestillingene som er kommet inn?

Hvilke endringer kan jeg gjøre i bestillingsvinduet?

 

Hvor ligger bestillingene som kommer inn? 

En liste over salget for ditt publiserte arrangement finner man i "Bestillingsammendrag", mens en fullstendig liste over alle bestillinger og deltakere ligger i "Ordrerapport". 

 

 

I bestillingsammendraget vil du få oversikt over deltakerutviklingen og hvor mange billetter som er solgt pr billettype, hvor mange som er avmeldt og annen nyttig info når man bruker innsjekk. 

 

 

De blå tallene er link til deltakerlister over disse gruppene. F.eks. hvis man ønsker å sende en skrive ut en liste eller sende e-post til de forventede deltakerne i med VIP- billett, kan man trykke på tallet og komme frem til de utvalgte deltakerne i denne kategorien. 

 

I ordrerapporten kan du søke opp navn på personen du skal gjøre en endring for, eller gå direkte til bestillingsvinduet ved å trykke på bestillingsnummer/ordrenummer. Dette nummeret vil deltakeren få på e-post i sin ordrebekreftelse ved fullført kjøp/bestilling. 

 

 

Se eget avsnitt om hvordan man sender SMS og e-post i systemet her.

 

Hvilke endringer kan jeg gjøre inne i bestillingsvinduet?

Når du trykker på et ordrenummer (som ligger foran hvert navn i ordrerapporten), får du opp et nytt vindu. Her kan du selv styre alt som skjer med en ordre. Du kan: 

 • Endre bestillingen ved å trykke på blyantene. Her kan du endre informasjon til bestillingskontakt, fakturaadresse, betalingsmåte, tilleggsvalg, eller bytte ut eller melde av en deltaker. 
 • Du kan sende billettene på nytt ved å trykke på knappen "Send billetter (e-post)". Hvis ikke kunden får billettene, husk å gå inn å sjekke om e-post adresse de har lagt inn er riktig. 
 • Du kan også sende en ny ordrebekreftelse ved å trykke på knappen "Send ny ordrebekreftelse" Dette er lurt å gjøre hvis du har gjort endringer i bestillingen. 
 • Du kan også administrere ulike steg i betalingsprosessen. I eksempelet nedenfor skal vedkommende betale via EHF - faktura som sendes ut på en senere dato som er lagt inn av arrangør. Hvis du er usikker på hva som har skjedd i bestillingsvinduet kan du alltid følge med i "Arbeidsloggen" helt nederst til høyre. Her skal det også loggføres hvem som har gjort handlingen, om det er systemet (Checkin) eller en administrator hos arrangør.  • Hvis du har gjort endringer i en bestilling etter at faktura er sendt ut eller etter at betalingen har skjedd, må du inn i bestillingsvinduet å gjøre en handling. 
  • Er det kommet opp en melding om at kunden har beløp til gode, må du trykke på "Tilbakebetal tilgodehavende". I eksempelet nedenfor er alle deltakerne meldt av og kunden skal få full refusjon. 
  • Er det endring i bestilling som gjør at kunden skal betale mer kan du konfigurere ny faktura (det dukker opp en knapp), eller sende en ordrebekreftelse på nytt, hvis kunden skal betale det gjenstående beløpet på kort. Da kan kunden via ordrebekreftelsen gå inn betale med kort eller vipps. 

 

Tips! Skriv gjerne en kommentar til handlinger som blir gjort i ordrevinduet under "Notater" slik at andre som håndterer bestillingene og oss i Checkin kan forstå hvorfor noe er gjort.

 

 

Earlybird

En såkalt "Earlybird" - kampanje kan gjøres på to måter i Checkin:

 • Egen billett: Man kan lage en egen billett med en redusert pris med synlighet i en bestemt periode
 • Rabattkode: Man kan lage en egen earlybird rabattkode med en tidsbestemt virkeperiode

 

Les mer om markedsføring og hvordan bygge en god earlybird kampanje i bloggen vår her!

 

Egen billett med en redusert pris og med synlighet i en bestemt periode

For å kjøre en salgsperiode med earlybird pris, kan man opprette en egen billett for dette, i tillegg til billetten med ordinær pris. 

Gå til steget "Billetter". 

 

 

Opprett ønsket antall billetter, her har vi i eksempelet lagt til en standard billett til kr 700,- og en earlybird billett til kr 500,-. 

 

 

Du kan koble samme tilleggsvalg til disse to billettene, slik at du likevel kun har en liste for hvert tilleggsvalg. 

Når du har opprettet billettene endrer man synligheten for billetten i "Avansert" ved å trykke på blyanten. Hvis earlybird billettene skal være i salg fra for eksempel den 06.10-17.11, legger vi inn dette, og går deretter inn på standard billetten og åpner tidsrommet for salg av standard billetten den 17.11 frem til salgsslutt. Dette gjør at earlybird billetten automatisk vil fjernes fra påmeldingsskjemaet etter den valgte perioden er ferdig, og standard billetten automatisk overtar salget etter dette.

 

 

 

Earlybird rabattkode med en tidsbestemt virkeperiode

Noen velger å dele en kode som gir rabatt i en tidsbestemt periode, i stedet for en ekstra billett. Koden kan deles i kampanjer gjennom for eksempel e-post eller andre reklamekampanjer. 

Slik gjør du det: 

Fullfør oppsettet for arrangementet ditt. En rabattkode kan legges til når som helst etter at billettene er lagt til i oppsettet, se etter fanen "Verktøy" i venstre menylinje.

 

 

Trykk "legg til rabatt". Her får man mulighet til å føre opp en rabatt på flere ulike måter, men for earlybird er det vanlig å bruke rabattkode som trigger. Se eksempelet for hvordan det kan legges til. Husk å sette inn periodebegrensning og hvilke billetter rabatten skal gjelde for. 

 

 

Trykk "Legg til" for å aktivere rabattkoden. Den kan endres eller slettes når som helst. 

 

 


Markedsføring: slik sporer du billettsalget i Checkin

 


Når du markedsfører arrangementer i ulike kanaler som for eksempel e-post, facebook, instagram osv, er det interessant å få rapporter på hvilke tiltak, kanaler eller kampanjer som genererte salg. Dette kan du gjøre ved å spore billettsalget. 

Det forutsettes et minimum av forståelse og kunnskap om digitalmarkedsføring og sporing av dette for å kunne sette opp sporing via Checkin. Dersom du ikke innehar denne kompetansen bør du snakke med markedsavdelingen eller leverandøren deres om å få bistand.

 

For å kunne gjøre dette på billettsalget i Checkin, må følgende være på plass:

Du må bygge inn skjema med embed kode i egen nettside / ladningsside. Det vil si at du legger inn en liten kodesnutt fra Checkin i din egen nettside, slik at påmeldingsskjema blir integrert i denne. Du finner embedkoden under  oppsett og generelt i min side
Du må lage en egen takkeside (thank you page) på din egen nettside. Dette er en egen nettside der du skriver en takkemelding, istedenfor at du bruker standardfunksjonen til Checkin. 
Installer eventuelle facebookpixler eller andre pixler på denne takkesiden
Sett opp at Checkin skal videresende til denne takkesiden etter endt bestilling. Dette gjør du under oppsett og beskjeder og tekster inne i Checkin på hvert arrangement du ønsker å spore/måle. 
Sett opp Google Analytics, facebook eller eventuelt andre analyseverktøy til å måle konverteringer basert på takkesiden din

 

Begrensinger per nå i Checkin

Foreløpig er det kun mulig å spore antall bestillinger / målkonverteringer. Det er dessverre ikke mulig å spore hva slags billett deltaker har kjøpt, ei heller verdiene av billetten eller bestillingen. 

Dette er noe vi har på vår utviklingsplan for 2022. 

 

 

Publisering og styling av embed skjema

 

I dette avsnittet finner du...

 


PUBLISERING

Publisere en link til arrangementet ved bruk av Checkins landingside

Integrere påmeldingsskjema på egen nettside med embed skjema

 


STYLING

Stylingkoder for å endre utseende i skjemaet 


 


ANDRE  HJELPEARTIKLER 

Hjelpeartikler fra ulike publiseringsverktøy

 

 


Publisere en link til påmeldingsskjemaet

Hvis du vil publisere arrangementet på din egen nettside eller i en mail med en link, kan du hente url-koden (nettadressen) fra "Se forhåndsvisning" underveis i veiviseren, eller trykke på "Se påmeldingen" ute i oversikten over ditt arrangement. Ved å gjøre dette bruker man en landingsside i Checkin som billettkjøperne blir sendt til ved hjelp av linken. Følg stegene nedenfor: 

 

 1. Legg inn et bilde og en arrangementsbeskrivelse på steget "Publisering" i arrangementsoppsettet.

 2. Når bildet du har valgt kommer frem, kan du velge utsnitt ved å trykke på .
 3. Huk av for "Landingsside på Checkin.no".

  Huk av boksene hvis du ønsker at det skal være mulig å søke frem arrangementet på google eller hvis du vil at arrangementet skal være synlig på Checkin.no. 
      4. Kopier lenken inn på din nettside, enten som den er eller legg den under en hyperkobling (med en knapp eller en tekst). Dette kan du også enkelt gjøre hvis du vil dele linken i en e-post. 

 

 

Integrere påmeldingsskjema i egen nettside

Hvis du vil integrere skjemaet i din egen nettside kan du skru på funksjonen "Bygg inn med HTML". En innbyggingskode vil dukke opp i feltet nedenfor. Denne er unik for det gjeldende arrangementet og er bevegelig med de endringer som skulle bli gjort i etterkant av at skjemaet er bygget inn. På denne måten beholdes besøkende på nettstedet deres, og det gir mulighet til å spore besøkene og klikkene som blir gjort på siden. For å gjøre dette trenger du tilgang til å legge inn ny side på nettstedet med egen HTML. På de fleste nettsteder er dette mulig gjennom publiseringsverktøyet, mens i noen tilfeller må HTML-koden kopieres inn i nettstedets maler.

 

 

Husk å trykke "Lagre og publiser" når du er klar for å publisere ditt arrangment.

 

 

Tips! Har du mange arrangementer og vil ha disse samlet på nettsiden din kan du bruke kalenderfunksjonen vår. Les egen hjelpeartikkel her.

 

 


Stylingkoder for å endre utseende i skjemaet

Ønsker du et annet utseende enn hva som er standard for skjemaet som integreres fra Checkin, kan du endre via koding. Her har vi plukket ut noen av de vanligste styling kodene for å gjøre endringer. 

Hver portal for nettsider er utformet noe forskjellig. For å sette inn integreringskoden vil du mest sannsynlig måtte gå inn der du normalt redigerer nettsiden. Let etter "Skjema", "Embed", "HTML" etc. Når du har limt inn skjemaet fra Checkin og sett at dette fungerer, kan du gå tilbake for å gjøre kodingene.

 

Merk: Før kode bruk <style>, og etter kode bruk </style>, slik som anvist i hver kode. Buker du flere koder etter hverandre trenger du ikke å sette <style> </style> mellom kodene. 

 

 

Gjøre bakgrunnen transparent

For å gjøre bakgrunnen transparent i stedet for hvit, limer du inn følgende kode:

 

<style>

/* Makes body transparent */

#checkin_registration .registration--body, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div, #checkin_registration .registration--start>.ticket>div:last-child, #checkin_registration {

  background-color: transparent !important;

}

</style>

 

 

Endre farger på knapper

For å endre fargen på knapper, bruk følgende koder (ulik kode for ulike knapper): 

 

Endre fargen på "Fortsett" - knapp:

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

<style>

/* Next button color */

#checkin_registration button.btn-success {

    color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på valg-knapper for betalingstype (feks. bedrift eller privat)

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.


<style>

/* Option button color */

#checkin_registration button.btn--active {

 background-color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på «+» - knapp :

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

<style>

/* Plus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.plus {

 background-color: #000 !important;

}

</style>

 

Endre farge på " - " - knapp

Lim inn koden og fyll inn ønsket fargekode der det nå står #000.

<style>

/* Minus button */

#checkin_registration .ticket--amount--button.minus {

 color: #000;

}

</style>


 

 

Endre tekster

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Velg billetter".

 

Endre «velg billetter»

<style>

#choose-tickets span {

  display: none;

}#choose-tickets:after {

  content: "Velg billetter"

}

</style>

 

Endre «bestillingskontakt» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Bestillingskontakt".

<style>

#ticket-buyer span {

  display: none;

}#ticket-buyer:after {

  content: "Bestillingskontakt"

}

</style>

 

Endre «deltaker» 

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Deltakerinformasjon".

<style>

#attendee-information span {

  display: none;

}#attendee-information:after {

  content: "Deltakerinformasjon"

}

</style>

 

Endre «tilleggsvalg for billetten»

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "tilleggsvalg for billetten".

<style>

#ticket-additionals span {

  display: none;

}#ticket-additionals:after {

content: «Tilleggsvalg for billetten"

}

</style>

 

Endre «ordre tilleggsvalg»

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Ordre tillegsvalg".

<style>

#order-additionals span {

  display: none;

}#order-additionals:after {

 content: "Ordre tilleggsvalg"

}

</style>


 

Endre «sammendrag»

Lim inn koden og fyll inn ønsket tekst der det nå står "Sammendrag".

<style>

#summary-tickets span {

  display: none;

}#summary-tickets:after {

  content: "Sammendrag"

}

</style>

 

 

Endre størrelse på tekster

For å endre størrelsen på teksten i skjemaet kan du lime inn følgende kode, samt størrelse der det nå står "18px;", og legge inn ønsket type tekst fra utvalget nedenfor. 

<style>

#checkin_registration h2 {

 font-size: 18px;

}

</style>

 

Forskjellige teksttyper kan endres på samme måte som størrelse, bruk da samme kode som over, og bytt ut "h2". 

 

#checkin_registration h2
#checkin_registration h3
#checkin_registration h4
#checkin_registration p

 

NB! Checkin har kun ett krav til siden du skal publisere på, at det må være en sikker side, https//:. Har du kun http, må du kjøpe et ssl sertifikat via plattformen du bruker. Gå til https://letsencrypt.org/ for gratis SSL. Har du andre utfordringer med din plattform kan dette ha med innstillinger og/eller tilganger å gjøre. Ta da kontakt med din leverandør. 

 

Checkin tar ikke ansvar for eventuelle designmessige utfordringer som måtte komme ved bruk av embed koden. Vi anbefaler at en web-kyndig person utfører implementeringen av embed koden. 

 

 


Hjelpeartikler fra ulike publiseringsverktøy

 

Wordpress

https://wordpress.org/support/article/custom-html/

Squarespace

https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206543167-Code-blocks

Joomla

https://docs.joomla.org/Help310:Extensions_Module_Manager_Custom_HTML

Drupal

https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/block-create-custom.html

Wix

https://support.wix.com/en/article/wix-editor-embedding-a-site-or-a-widget

 

 

 

 


Uspesifisert påmelding

 

Hvordan du henter inn navn i etterkant av en uspesifisert bestilling

 

 

Gå til ordrerapporten
«Alle billetter» er samtlige billetter på arrangementet. «Ikke-fullførte bestillinger» er de bestillingene der bestillingskontakten ikke har sendt ut invitasjon enda til sine deltakere slik at de kan fylle ut informasjonen sin selv. Det du gjør da er å trykke der det står «Ikke-fullførte bestillinger» slik at den blir blå, deretter trykker du på e-post-ikonet i høyre hjørne. Der skriver du inn det du ønsker skal stå i e-posten og legger inn flettefeltet «Bestillingsbekreftelse» der du ønsker at linken skal være. Du trenger ikke å skrive inn hvilke e-post-adresser du ønsker å sende e-posten til, systemet sender til de som er på listen du er inne på. Om du er inne på «Ikke-fullførte bestillinger» er det de som er på den listen som får e-post.

Da kan teksten for eksempel være:

«Det nærmer seg nå konferanse og vi trenger å vite hvem som kommer fra dere! For å fylle ut navn på deltakerne går du inn via denne linken «Bestillingsbekreftelse (fra flettefelt)» og legger inn navnene ved å trykke på «Fyll ut nå». Har du ikke all informasjonen tilgjengelig? Da kan du sende en invitasjon til de som skal delta og be de fylle ut informasjonen selv! Fyll ut e-postadressen og trykk på «Send invitasjon». Da får deltakeren en link til skjemaet de skal fylle ut. Pass på at alle navn blir fylt ut før konferansen slik at alle får tilsendt billetten sin. Vi ser frem til å se dere!»

Etter hvert som bestillingskontaktene fyller ut invitasjons-e-posten så vil det være nyttig å kunne minne deltakerne på at de må fylle ut informasjonen sin. Da benytter du deg av neste steg som heter «Ikke-fullførte billetter». Her ligger det ikke noen navn enda men bare hvilken e-postadresse det er blitt sendt en invitasjon til. Der trykker du på e-post ikonet mens du er inne på den listen og bruker flettefeltet «Hent inn navn». Da kan teksten for eksempel være:

«Det nærmer seg nå konferanse og vi trenger å vite navnet ditt for å kunne sende deg en billett. Du har tidligere mottatt en invitasjon til å fylle ut din kontaktinformasjon. For at du skal slippe å lete etter denne kan du finne den her: «Hent inn navn (fra flettefelt)». Vennligst fyll ut denne før konferansen. Vi ser frem til å se deg!»

Dersom du sender ut påminnelse nr 2. kan man bytte ut den første setningen med «Vi mangler fortsatt informasjonen din til konferansen.»

«Fullførte billetter» er der billettene kommer når all informasjonen er fylt ut. Billettene blir sendt ut automatisk når deltakerinformasjonen er fylt ut så du trenger ikke å sende billettene manuelt. Du benytter deg av «Fullførte billetter» dersom du ønsker å sende ut ekstra informasjon om selve dagen.

 

 

 


Sende sms og e-post i systemet

 

Hvordan sende ut SMS eller e-post eller gjøre en test

Trykk på ikonet "SMS" eller "E-post" når du har hentet frem ønsket deltaker(e) i listen over ordre i ordrerapporten.

 

 

For å gjøre beskjeden i en SMS eller e-post mer brukervennlig kan du legge til flettefelt i meldingen. Se eksempel under (E-post vinduet vil se likt ut): 

 

 

Du kan velge å sende ut alle på en gang, eller gjøre dette med intervaller. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alle meldingene er sendt ut hvis du har mange deltakere. 

 

NB! Vær oppmerksom på at dersom du har noen på venteliste så vil disse også motta SMS/E-post dersom du sender fra den generelle ordrerapporten. Om du ønsker å sende til bare de som har fått plass, anbefaler vi å sortere dette ved å bruke funksjonen "Filter" og filtrere på tilleggsvalg. 

 

Ønsker du å gjøre en test på e-post eller SMS kan du gjøre dette ved å skrive inn et nummer i feltet "Test nummer for SMS/test e-post for e-post". Men vær obs på at flettefeltene henter informasjon fra en reell ordre. Dette gjør at flettefeltene vil falle vekk hvis du ikke har gjort en fullstendig test-ordre på arrangementet ditt med e-post adressen eller telefonnummeret du tester til.