Innspillsmøte: Statens standardavtaler skal revideres
Innspillsmøte: Statens standardavtaler skal revideres

Innspillsmøte: Statens standardavtaler skal revideres

Tidspunkt
18.11.2019 13:00 - 15:00

Påmeldingsfrist
11.11.2019 23:55

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IKT-Norge

Sted

IKT-Norge, Oscars gate 20, 0352 Oslo, Norge

Tid: 18.11.2019, kl. 13.00-15.00

Påmeldingsfrist: Utløpet av mandag 11.11.2019. 

Sted: IKT-Norge, Oscars gate 20, Oslo

Hele porteføljen med Statens standardavtaler (SSA) skal revideres, og IKT-Norge sitter i Difis referansegruppe som skal gi innspill under revisjonen. Det er derfor viktig for oss å få informasjon om våre medlemmers erfaringer.

Hva kan gjøres for at SSA-ene skal fungere bedre for din bedrift, hva bør endres og hva er eventuelt til hinder for at dere leverer tilbud dersom SSAene skal benyttes som avtalemal?

Alle medlemmer er velkomne til å gi innspill. I tillegg ønsker vi å etablere en referansegruppe som kan konsulteres nærmere i løpet av revisjonsprosessen.

Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet, men ønsker å være med i referansegruppen, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Agenda:

  • Orientering om revisjonsprosessen
  • Hva bør endres i SSA-L (skytjenesteavtalen) og konsulentavtalene (SSA-O, SSA-B)?
  • Innspill til endringer i andre SSA
  • Etablering av referansegruppe

Har du spørsmål? Kontakt:

Har du spørsmål eller innspill i mellomtiden, kan du gjerne kontakte Helge Blyberg på helge@ikt-norge.no.