Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg
Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg

Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg

Tidspunkt
17.01 08:30 - 18.01.2020 16:00

Påmeldingsfrist
06.01.2020 15:00

Arrangør
USHT Østfold

Sted

Quality Hotel Sarpsborg (Bjørnstadveien 20, Sarpsborg)

Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg 2020

Målgruppe:
Dag 1: Ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg (alle yrkesgrupper).
Dag 2: Leger i primær- og spesialisthelsetjeneste                                                                                                                                           Begge dager er åpne for alle interesserte, men det er en fordel om deltakerne har grunnleggende kunnskaper om palliasjon. Sted: Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg.
Arrangør: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Sykehuset Østfold, Senter for lindrende behandling.

Konferansen skal bidra til:
*
At helsetjenestene som gis til den alvorlig syke pasienten og pårørende er kunnskapsbasert·

* Å styrke nettverk av helsepersonell på tvers av tjenestesteder, fag og nivåer

 Østfoldkonferansen 2018 ble godkjent av Den norske legeforening med 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet godkjente konferansen med 13 meritterende timer. Den planlagte konferansen i januar vil ha tilsvarende faglig nivå og innhold, og vi søker på ny om kursgodkjenning.