Hjertefokus Bildøy
Hjertefokus Bildøy

Hjertefokus Bildøy

Tidspunkt
02.08 17:00 - 09.08.2020 13:00

Påmeldingsfrist
02.08.2020 08:00

Arrangør
Hjertefokus Norge, UiO

Sted

Steinsvikvegen 56, 5353 Straume, Norge

 

Hjertefokus handler hovedsaklig om vår livshistorie hvor vi lar Gud sette lys på vår livshistorie.

Kursuken fokuseres rundt forelesninger og gruppesamlinger.

Forelesningene: Hjertefokus tar opp temaer som «vår virkelighetsoppfatning», «selvbildedannelse» og «hvordan takles vår indre smerte».

Gruppesamlingene:Her får man anledning til å stille og bearbeide spørsmål som reiser seg i tilknytning til undervisningen, samt eventuelt åpent sette navn på ting i eget liv i et trygt forum. Det gis også mulighet til private samtaler.

ALLE forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er OBLIGATORISKE.
Det gjøres i prinsippet ikke unntak fra dette, da alt i løpet av uken henger nøye sammen.
 
Underviser: Marit og Eilif Haaland.
 
Dette kurset er for aldersgruppen 19 og oppover.
 
Prisene for kurset er:
- Vanlig påmelding      5750kr
- Student                    4990kr
- Fulltidsarb. i UiO       2875kr