Barne- og ungdomsarbeider Vg2/3 (1/2 år)
Barne- og ungdomsarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Barne- og ungdomsarbeider Vg2/3 (1/2 år)

Tidspunkt
15.01 17:15 - 06.05.2020 21:15

Påmeldingsfrist
14.01.2020 08:00

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Kursnummer
0020106

Pris
14000.00

Romnr
Sigrid Undsets Hus, Rom: 46 214

Kursnr
402

Dag_tid
Mandager og onsdager (tors) kl. 17.15

Kategori
Karriere-teori til fagbrev

Eksamensform
Du melder deg opp som privatist i ditt fylke

Forkunnskaper
Helst yrkeserfaring & Vg1

Undervisningstimer
112

Spesiell_informasjon
Ved første kurskveld får du grundig informasjon om eksamen og praksiskrav

Sted

4630 Kristiansand S, Norge

Har du lyst på en meningsfull karriere i samspill med barn og unge?

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Du hjelper barna med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. 

Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. 

To kvelder i uken over 1/2 år våren 2020

Målgruppe:

Denne utdanningen passer spesielt for deg som ønsker å ta teori til fagbrevet og som har det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag eller helse- og oppvekstfag Vg1, eller har mye praksis. Du kan ta privatisteksamen etter gjeldende regler.

Undervisning:

I løpet av 1/2 år kan du ta programfagene på Vg2 og Vg3 som består av fagene:

- Helsefremmende arbeid

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesutøvelse

Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå teoriprøven på Vg3. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på Vg1 og Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på Vg1 og Vg2 kan gi avkorting i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.  

Kompetansebevis Merk: Du kan avlegge teoriprøven til fagprøven, Vg3, før du har 5 års godkjent praksis. Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. Du tar fagbrev som praksiskandidat når du har 5 års praksis.  

Lærebøker:

Utgifter til bøker og eksamensavgifter kommer i tillegg. Lærebøker kan kjøpes hos de fleste bokhandlerne. Det er viktig at det er riktig utgave:

Lærebøker til vg2/3 (andre semester)

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.  

 

Våre lærere:

Bildet kan inneholde: 6 personer, personer smiler, folk som står og innendørs