Webinar:  Lær deg å mestre din depresjon
Webinar:  Lær deg å mestre din depresjon

Webinar: Lær deg å mestre din depresjon

Tidspunkt
17.10.2019 18:00 - 19:00

Påmeldingsfrist
17.10.2019 17:00

Arrangør
ANSA Norge

Sted

Storgata 19, 0184 Oslo, Norge (online)

Lær deg mestringsstrategier og -teknikker!

NB! Du kan selvsagt delta helt anonymt på webinaret- din identitet vil ikke bli kjent for noen av de andre deltakerne, med mindre du selv ønsker det. 

Vil du lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre? Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og forskjellige grader av nedstemthet rammer én av ti årlig. 

Det er en tilstand hvor du føler deg fortvilet, nedstemt, tiltaksløs eller opplevd søvnvansker, energitap eller manglende sexlyst. Vi skiller gjerne mellom milde, moderate og alvorlige depresjoner. Forskjellen på disse avhenger av hvor mange av symptomene du opplever og i hvilken grad de påvirker hverdagen din. Mange kan oppleve det som vanskelig å gjøre noe med det og får en følelse av hjelpeløshet. Andre tenker kanskje at dette er noe som må gå over av seg selv, og forsøker derfor å vente ut prosessen.

Men det er faktisk slik at man også kan gjøre noe for både å forebygge og håndtere depresjon. Ved å delta på dette Lifekeys webinaret vil du sitte igjen med:

  • Mer kunnskap om depresjon og hva du kan gjøre både for å forebygge og håndtere det
  • Tips og råd til hvordan du kan forholde deg til depresjon
  • Noen kognitive teknikker og øvelser 

NB! Du kan selvsagt delta helt anonymt på webinaret- din identitet vil ikke bli kjent for noen av de andre deltakerne, med mindre du selv ønsker det. 

Kun for ANSA - medlemmer

Hvordan fungerer et webinar?

1. Du får kort tid før oppstart tilsendt en sikker link til webinaret (til din oppgitte e-post)

2. Alt du trenger er en PC og en velfungerende internett-tilkobling

3. Når webinaret starter, vil du kunne se og høre den som avholder webinaret, samt presentasjonen deres. Ingen vil kunne se deg. Du kan forholde deg helt anonym for de andre deltakerne hvis du ønsker det. Dette gjør du når du velger ditt innloggingsnavn.

4. Du kan stille skriftlige spørsmål via den live chatten til webinar-holderen underveis