Kursholdere Wenche Wehus og Indiko Fleck-Baustian hjelper deg til å se muligheter og skape din egen spennende framtid.
 
6. NOVEMBER - Kom i gang med å realisere nye muligheter
 
1.     Motivasjon – Du er en ressurs! Finn din styrke!
2.     Bli kjent (m/Comp-Passion Bridge)
3.     Betydningen av et relevant nettverk  
 
13. NOVEMBER - Det meningsfulle Livet: et nytt utgangspunkt der idéer og erfaringer kan realiseres
 
1.     Hva er ditt utgangspunkt? GAP-analyse
2.     Selvledelse og utvikling - 10 faktor, suksesskriterier
3.     Fra idé til fakturerbar inntekt `SMARTE`- modellen        
 
20. NOVEMBER - Strukturer ditt potensiale: spennende modeller som får fram praktiske løsninger for deg
 
1.     Idédrøfting + Gåseeggmetoden
2.     SWOT-analyse
3.     Forretningsplan (Canvas)    
 
27. NOVEMBER - Veien videre: idéene tar form. Vi gir deg praktiske løsninger på veien fra idé til fakturerbar inntekt.
 
1.     Din visjon
2.     Virkemiddelapparatet
3.     Din aksjonsplan