Oslo, 17.januar 2020: Farmakologi for manuellterapeuter
Oslo, 17.januar 2020: Farmakologi for manuellterapeuter

Oslo, 17.januar 2020: Farmakologi for manuellterapeuter

Tidspunkt
17.01.2020 08:30 - 17:00

Påmeldingsfrist
17.12.2019 00:00

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Pilestredet 46, 0167 Oslo, Norge

!! På grunn av fulltegnet kurs i farmakologi 7. september arrangeres kurset på ny 17.januar !!

Innhold: Kurset er for manuellterapeuter som ønsker å lære mer om medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak.

Kurset vil i tillegg være svært relevant for manuellterapeuter som benytter injeksjoner i sin kliniske praksis.

Temaer som vil berøres på kurset:

  • Farmakodynamikk og farmakokinetikk
  • Interaksjoner og bivirkninger
  • Bruk av Felleskatalogen
  • Farmaka ved hjerte-, blod- og karsykdommer
  • Medikamenter som benyttes i kreftbehandling
  • DMARDs
  • NSAIDs og steroide antiinflammatoriske medikamenter
  • Analgetika
  • Psykofarmaka
  • Farmakologi og injeksjonsbehandling

Forelesere: Yury Kiselev. Yury er utdannet lege, og er ansatt som førsteamanuensis ved farmasiutdanningen ved OsloMET, hvor han blant annet forsker på legemidler og pasientsikkerhet.  

Målgruppe: Manuellterapeuter

Deltakerantall: 30

Undervisningstimer: 8

Sted: OsloMET, Pilestredet 46 - KK-lounge 3.etasje, 0167 Oslo

Pris: 3.000,- for medlemmer NMF og 3.500,- for ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist: 17. desember 2019. Dersom ikke kurset er fulltegnet til denne dato er det løpende påmelding inntil kurset er fullt.

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no