Stiftsmøte 2019 - Relasjonell sårbarhet
Stiftsmøte 2019 - Relasjonell sårbarhet

Stiftsmøte 2019 - Relasjonell sårbarhet

Tidspunkt
29.10 10:00 - 31.10.2019 15:00

Påmeldingsfrist
18.10.2019 11:30

Arrangør
Den norske kirke, Nord-Hålogaland Bispedømmeråd

Sted

Jadevegen 10, 9022 Krokelvdalen, Norge

Relasjonell sårbarhet

Velkommen til biskopens stiftsmøte for prester og andre fast ansatte i Nord-Hålogaland bispedømme.