Militærvalfart til Lourdes
Militærvalfart til Lourdes

Militærvalfart til Lourdes

Tidspunkt
11.05 10:00 - 21.05.2020 10:00

Påmeldingsfrist
07.03.2020 23:00

Arrangør
Norges Unge Katolikker

Sted

65100 Lourdes, Frankrike

Den katolske kirke og Norges Unge Katolikker inviterer deg til å bli med på den 62. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike.


Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn og gjennomføres i samarbeid med og gjennomføres i samarbeid med Forsvarets tros- og livssynskorps og den tyske katolske feltpresttjeneste som også finansierer store deler av deltagelsen.

Invitasjon går til militær personell (førstegangstjenestegjørende, samt ofiserer, befal, grenaderer, konstabel og lærlinger), altså til folk i uniform. Militærvalfarten er ikke et militært arrangement, men er kirkelig arrangement for militær personell. Derfor trenger man permisjon fra Forsvaret for å delta.

Avreise: fra Oslo mandag 11.mai 2020. Retur: til Oslo torsdag 21.mai

Påmeldingsfrist: 7.mars 2020

Pris førstegangstjenestegjørende (norsk + tysk egenandel): 5000 kr

Pris for andre (norsk + tysk egenandel): 5500 kr 

NUK medlemmer får 1000 kr i deltagerstøtte. Medlemskap har årpris 50 kr og åpent for alle. Innmelding kan skje samtidig med påmelding.