PROFETIKURSET
PROFETIKURSET

PROFETIKURSET

Tidspunkt
17.09 10:00 - 26.11.2019 16:00

Påmeldingsfrist
20.11.2019 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IMI-kirken

Sted

Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger, Norge

PROFETIKURSET  

Vi har valgt å arrangere dette kurset i IMI-kirken fordi vi ønsker at alle i menigheten skal få en mulighet til å lære mer om det profetiske, og hvordan bruke den profetiske nådegaven i hverdagen. Vi ønsker at det profetiske skal bli en større og mer naturlig del av vår kultur, og prege livet i menigheten.  

Gjennom kurset vil deltakerne få en bibelsk innføring i hva profeti er, hvilken betydning profeti kan ha for menigheten og nærmiljøet, hvordan vi kan høre Guds stemme og hvordan vi kan leve en profetisk livsstil. I kurset vil deltakerne også få mulighet til å øve seg på å profetere, og det vil bli gitt undervisning om hvordan å praktisere profetisk betjening.  

Kurset går over 2 kurskvelder og arrangeres tirsdager kl. 19.00-21.00 i klasserom i IMI-kirken.

Kurset koster 200,-  

Det samme kurset holdes flere ganger i løpet av høsten 2019. Det er bindende påmelding per kurs.   

Kurs A: 17/9 og 24/9

Kurs B: 22/10 og 29/10

Kurs C: 19/11 og 26/11