Helsefagarbeider over ett år - Lister
Helsefagarbeider over ett år - Lister

Helsefagarbeider over ett år - Lister

Tidspunkt
23.01 17:15 - 23.04.2020 21:30

Påmeldingsfrist
13.01.2020 08:00

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Kursnummer
0019739

Pris
14000.00

Kursnr
703/704

Dag_tid
Tirsdager og torsdager kl. 17.15

Kategori
Karriere-teori til fagbrev

Kursleder
Line Merethe Sigvartsen Neset og Madeleine Dorrn

Eksamensform
Du melder deg opp som privatist i ditt fylke

Forkunnskaper
Helst yrkeserfaring

Undervisningstimer
116 + 116

Spesiell_informasjon
Ved første kurskveld, får du grundig informasjon om eksamen og praksiskrav

Sted

Lyngdal, Norge

Dette kurset undervises både i Kristiansand og Lyngdal! Denne påmeldingen er til Lyngdal.

Har du lyst til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger deg?

En helsefagarbeider pleier, gir omsorg og praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Som helsefagarbeider skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og  iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.    

Målgruppe: Voksne som har yrkeserfaring innenfor omsorg, grunnleggende sykepleie, eller lignende og som ønsker fagbrev. Kurset passer også for voksne som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.  

Pris: kr 14000 per semester

Undervisning:  Undervisningen er komprimert og gjennomføres på to semester. Det er klasseromsundervisning to kvelder i uken.

 

Første semester - Helse- og oppvekstfag Vg1 -  vår 2020 ​​

Vg1 er felles for alle som tar utdanning innen helse- og oppvekstfag. Innholdet i programfagene retter seg mot flere utdanninger innen helse og vil derfor ha en generell karakter. Våren 2020 undervises det i programfagene på Vg1:

- Helsefremmende arbeid  

- Kommunikasjon og samhandling            

- Yrkesutøvelse

Noen ønsker å gå videre med mål å ta fagbrev i et annet helserelatert yrke. Det er fullt mulig å registrere seg kun på kurs : Vg1 Helse- og oppvekst - vårsemesteret.

 

Andre semester - Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 - høst 2020

Målet for kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og være godt faglig forberedt til å ta tverrfaglig eksamen med kode HEA3102 høsten 2020. Dette semesteret undervises det i programfagene på Vg2/Vg3 med eksamen i nov/des 2020:

- Helsefremmende arbeid

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesutøvelse

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Deltakerne får øvelse i å se helheten og alltid ha fokus på pasient. Det jobbes mye med kompetansemål og med pleieplaner, og deltakerne får tilbud om en praksiskveld hvor det blir trent på praktisk pleie. Det blir også lagt opp til diskusjoner og eksamensoppgaveløsning.   Kursopplegget i andre semester passer også spesielt godt for deltakere som har bestått helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag fra før. De kan starte i august 2020 og ta eksamen allerede i november/desember 2020.  

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.

 

Eksamen Privatisteksamen taes etter gjeldende regler. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på Vg1 og Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på Vg1 og Vg2 kan gi avkorting i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.  Fristen for oppmelding til eksamen: høsten 15. september og våren 1.februar. Gebyret betaler du når du melder deg opp.

 

Kompetansebevis Merk: Du kan avlegge teoriprøven til fagprøven, Vg3 - Kode HEA3102,  før du har 5 års godkjent praksis. Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. Du tar fagbrev når du kan dokumentere 5 år praksis/relevant yrkeserfaring, eller færre år - avhengig av tidligere utdanning. Det er Fagopplæringskontoret i fylket som vurderer og godkjenner yrkeserfaringen/praksisen og arrangerer fagprøven.   

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon og få tittelen helsefagarbeider.   

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.  

 

Lærebøker Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Under finner du bøkene du skal ha i faget. ​   

Lærebøker til vg1

Lærebøker til Vg2/3