Søknad for  ledere og miljøarbeidere til Krusseturer 2020
Søknad for  ledere og miljøarbeidere til Krusseturer 2020

Søknad for ledere og miljøarbeidere til Krusseturer 2020

Tidspunkt
03.04 10:00 - 14.04.2020 16:00

Påmeldingsfrist
14.11.2019 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG

Sted

Oslo, Norge

OBS OBS!!! 

Bruker du mer enn 1 time vil du bli kastet ut av systemet. Så svar gjerne på spørsmålene i ett Word dokument først slik at du ikke mister alt du har svart på.

Velkommen til din søknad om å være leder/miljøarbeider på Krussen sine misjonsturer i påska 2020!

Teksten under beskriver ansvar og arbeidsoppgaver til reiselederne på de forskjellige turene.

LEDERE:
Avhengig av antall deltakere blir en til tre ledere utfordret av misjonskoordinator til å lede turen til det aktuelle misjonslandet. Lederes rolle og ansvar er beskrevet under.

➢ Lede deltakerne praktisk og åndelig - i forkant (i forhold til turen) og i løpet av turen. Være et forbilde for deltakerne!

➢ I forkant:
- Kommunisere aktivt med deltakerne gjennom å gi dem informasjon om det de trenger å vite angående program, pakking, transport og reise, forventninger etc. En god og utprøvd måte er å opprette facebookside for turen.
- Be for deltakerne og turen. Hjelp deltakerne å sette fokus på at de skal på en misjonstur: Oppmuntre dem til å be i forkant.
- Holde kontakt med misjonsturkoordinator slik at viktig informasjon kan videreformidles. (Det kan variere noe fra tur til tur hvem man har mest kontakt med. For noen er det mer naturlig å ha direkte kontakt med kontakt i misjonslandet. Informer i så fall misjonsturkoordinator underveis.)
- Les og bli kjent med deltakernes påmeldinger. Sørg for det er lagt opp til at behov blir møtt. Eks) matallergier. Eller er det noen som har bursdag…?

- Opprette konto med kort til bruk for teamets reisekasse.

- Møte opp og delta aktivt i ledertreningen rett før turen.


➢ I løpet av turen
- Lede turen ut fra programmet som er gitt. Ansvar for beslutninger. Hold kontakt med kontaktpersonen. Foreslå endringer hvis det ser ut til å være behov for det/du anser det nødvendig.
- Jobbe for et godt samhold i teamet.
- Gjennomføre noen form for andakt, bibelstudie eller annet åndelig felleskap hver dag.
- Ansvar for å kontakte Krussens nødkontakt dersom det oppstår en stor utfordring, ulykke eller krise.
- Ha ansvar for teamets økonomi - sørge for at budsjett blir holdt og føre regnskap.
- Gjennomføre en evaluering/avslutningssamtale. Samt sørge for at Krussens evalueringsskjema blir fylt ut.

➢ I løpet av to uker etter turen levere inn et komplett, organisert regnskap for misjonsturen.

➢ Leder betaler 1000 kr + 30% av flybilletten (avhenger av tur) for å dekke reiseutgifter. Resten av lederes utgifter dekkes. Reiseutgifter til Grimerud før tur, hjem fra flyplass etter tur og personlige innkjøp dekkes ikke.


MILJØARBEIDERE:
Miljøarbeidere er voksenpersoner (over 18 år og ikke Kruss selv) som kan delta på Krussens misjonsturer. Rollen deres er noe annerledes enn ledernes og beskrives her.

➢ Søknad for miljøarbeidere:
Miljøarbeidere søker på søknadsskjema for ledere. Søknad aksepteres kun dersom man har satt opp 3 forskjellige ønsker om misjonsland og gitt svar på alle spørsmål. Dette er likt for deltakere, ledere og miljøarbeidere. Deltakere betaler også påmeldingsavgift, dette trenger ikke miljøarbeidere å gjøre. Krussen vil vurdere søknad og se om det er plass på en av de ønskede turene før det eventuelt gis tilbud om deltakelse på tur.

➢ Deltar på treningsdøgn for ledere og forventes å være til stede og aktivt deltakende på alle samlinger.
➢ Har som største ansvar å hjelpe lederne i å sørge for et godt samhold i teamet. Samt å bidra praktisk. Det forventes at miljøarbeidere følger lederes instruksjoner.
➢ Være et forbilde i livet med Gud og i møte med mennesker!
➢ Ansvar å rapportere til ledere dersom det skulle oppstå en utfordring for/med en deltaker/noen deltakere. (feks: en konflikt, deltakere som ikke følger retningslinjer, sykdom etc). Miljøarbeidere har ikke tilgang til deltakernes påmeldinger og dermed konfidensielle opplysninger. Det er derfor av viktighet at miljøarbeidere deler informasjon/iakttagelser med ledere fordi disse har hovedansvaret for deltakerne og vet om eventuelle utfordringer den enkelte kan ha.

➢ Miljøarbeidere betaler det samme som deltakere, med unntak for noen administrasjonskostnader.