Kompetanseforum: Hvordan gjøre utdanning relevant for arbeidslivet?
Kompetanseforum: Hvordan gjøre utdanning relevant for arbeidslivet?

Kompetanseforum: Hvordan gjøre utdanning relevant for arbeidslivet?

Tidspunkt
24.06.2019 12:00 - 14:00

Påmeldingsfrist
24.06.2019 14:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IKT-Norge

Sted

Oscars gate 20, 0352 Oslo, Norge

Velkommen til Kompetanseforum hos IKT-Norge mandag 24. juni

 
Hvordan gjøre utdanning relevant for arbeidslivet? Regjeringen vil at studenter skal være bedre forberedt på det arbeidslivet som venter dem. Derfor lager Kunnskapsdepartementet nå en Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans for høyere utdanning.
 
Dette er helt i tråd med IKT-Norges rapport Framtidstanken, og 24. juni kl. 12.00-14.00 inviteres IKT-Norges kompetanseforum og øvrige medlemmer til å gi innspill til Kunnskapsdepartementet om hva som er viktig å prioritere i dette arbeidet. 
 

Har du spørsmål? Kontakt adm.dir. i IKT-Norge, Heidi Austlid: heidi@ikt-norge.no