Målgruppe
Kurset passer for deg med ganske gode norskkunnskaper (tilsvarende Norsk B1 del 1). Målet er å kunne klare Norskprøve B1 etter endt kurs.
 
Læringsmål
Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig)om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. 
 
Innhold
Deltakerne skal kunne
  • forstå og bruke varierte fraser og uttrykk i ulike situasjoner
  • lage setninger og spørsmål med korrekt ordstilling
  • uttrykke egne og andres meninger om ulike emner
  • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
  • ha et godt og grunnleggende ordforråd og en god del grammatikk
  • ha allmennkunnskap om det norske samfunnet
Tekst- og arbeidsbok:  
Stein på stein - 2014 utgaven (Kapittel 7 og utover).
 
Egenvurdering 
Ønsker du å vite hvilken prøve du bør melde deg opp til kan du bruke dette skjemaet.
 
Om læreren
Hilde Winther er utdannet adjunkt lærer i norsk og engelsk. Hun har undervist hos Aftenskolen i mange år. Hilde er opptatt av å bygge et godt grunnlag sammen med deg slik at du lærer å lese, skrive og snakke korrekt norsk.