Norsk A2
Norsk A2

Norsk A2

Tidspunkt
20.08 17:30 - 07.11.2019 19:00

Påmeldingsfrist
27.08.2019 08:00

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Foreleser
Line Marie Brudevoll

Kursnummer
0019567

Pris
4300.00

Kursnr
903

Dag_tid
Tirsdager og torsdager kl. 17.30

Kategori
Språkkurs-Norsk

Eksamensform
Ingen

Forkunnskaper
Tilsvarende norsk 1

Undervisningstimer
48 (24 kvelder)

Sted

Jegersbergveien 1, 4630 Kristiansand, Norway

Læringsmål
Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forstå, snakke, skrive og lese nok norsk til å bestå norsk A2 prøven.
 
Forkunnskaper
Kurs i norsk A1 nivå eller tilsvarende.
 
Innhold
Etter endt kurs skal deltakerne kunne
  • forstå og bruke ord, fraser og uttrykk slik at de kan gjøre seg forstått i hverdagslige situasjoner.
  • en del grunnleggende grammatikk
  • spørrepronomen
  • tallord
  • staving – kunne det norske alfabetet
  • lage setninger og spørsmål med korrekt ordstilling
  • uttrykke seg om valuta, mål og vekt
  • uttrykke egne meninger om ulike emner
  • ha en del kunnskap om det norske samfunnet

Lærebok:

Ny i Norge
Boken brukes for norsk1 & 2. Det følger med nettressurser som du finner her.
 
Om læreren
 
Line Marie Brudevoll er både lærer og låtskriver! Hun bruker musikk i undervisningen for å forbedre deltakernes uttale. Kurset gir både et solid grunnlag i grammatikk og god anledning til å øve på kommunikative ferdigheter.
 
OBS: Fra høsten 2019 blir Norsk 1 og Norsk 2 forlenget. Tilsammen, tilsvarer det Aftenskolens tidligere Norsk 1, 2 og 3. Prisen justeres tilsvarende.