Medlemsmøte: Forslag til endringer i kringkastingsloven
Medlemsmøte: Forslag til endringer i kringkastingsloven

Medlemsmøte: Forslag til endringer i kringkastingsloven

Tidspunkt
29.05.2019 09:00 - 11:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IKT-Norge

Sted

Oscars gate 20, 0352 Oslo, Norge

Regjeringen foreslår å pålegge TV-distributører og de som leverer tilgang til internett via bredbånds- og mobilnett («den som eier eller disponerer nett som kan formidle») å sensurere pengespillreklame på TV og i audiovisuelle sendinger.

Denne tilnærmingen (altså innretningen på forslaget, ikke selve forbudet mot pengespillreklame) er drevet av at norske mediehus har sendinger fra London for å unngå forbudet mot pengespillreklame i Norge, og at norske myndigheter ikke lykkes med å få dem til å avvikle denne lovomgåelsen. Regjeringen vil pålegge TV-distibutører, bredbåndsaktører og mobiloperatører, altså andre enn de som omgår lovverket, et ansvar for å stoppe omgåelsen av lovverket.

Forslaget vil kunne få betydelige konsekvenser prinsipielt, økonomisk og juridisk for aktørene som får pålegg.

Vi inviterer i den anledning våre medlemmer til et møte i forkant av høringsrunden. Møtet ledes av vår dir. for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse.

Tid: 29.05, kl. 09.00-11.00

Sted: Oscars gate 20, IKT-Norge, Oslo

Agenda:

• Kort om forslaget (bakgrunn og forslag til lovendring)

Hva sa Pengespillutvalget om dette i 2014 

• Runde rundt bordet

• Identifisere felles synspunkter/holdninger

Høringsdokumenter finner du her

Velkommen!