FutureBank-forum
FutureBank-forum

FutureBank-forum

Tidspunkt
30.04.2019 10:00 - 12:00

Påmeldingsfrist
30.04.2019 12:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IKT-Norge

Sted

Oscars gate 20, 0352 Oslo, Norge

Velkommen til FutureBank-forum hos IKT-Norge tirsdag 30. april!


Fokus for møtet blir eksport og internasjonalisering. Særlig to grunner gjør det viktig at vi setter fokus på dette:

1) Norge taper markedsandeler internasjonalt. Til tross for at norske IKT bedrifter forventer en vekst på 7% årlig de neste årene er norske IKT bedrifters markedsandeler på verdensmarkedet halvert siden 2010. Årsakene er sammensatte - men to faktorer er viktige: asiatiske teknologibedrifter opplever eksplosiv vekst i egne markeder, og norske virksomheter satser fortsatt i all hovedsak på nærliggende markedet med lavere vekst - Nord-Europa. Sterkt fallende markedsandeler er kritisk for norsk økonomi og næringsliv og må adresseres.

Dere kan lese mer om dette i rapporten IKT-Norge og Eksportfinans fikk utført i 2018 

2) Fintech-aktører (som mange andre tech-aktører) må tenke internasjonal satsing raskt - hjemmemarkedet er for lite.

Agenda for møtet:

• Pål Næss, direktør gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge om hvilken kompetanse, nettverk og programmer de har for tech bedrifter som skal ut av Norge.

• Eksportkreditt om finansieringsmuligheter.

• Statssekretær Marianne Hagen fra UD kommer for å diskutere næringsutvikling og næringsfremme med fintech-aktørene.

• Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef Vipps om internasjonaliseringsstrategi. 

• Runde blant deltagerne om markeder dere er etablert i, på vei inn i, interessert i.

• Internasjonale fintech events/markeder - felles interesser, gjennomgang og diskusjon.

Velkommen!

 NB.: IKT-Norges forum er kun for våre medlemmer.

Har du spørsmål? Kontakt dir. for næringspolitikk i IKT-Norge Liv Freihow: lf@ikt-norge.no