Oslo, 31. januar 2020: Primærkontaktkurs for pasienter 0-18 år
Oslo, 31. januar 2020: Primærkontaktkurs for pasienter 0-18 år

Oslo, 31. januar 2020: Primærkontaktkurs for pasienter 0-18 år

Tidspunkt
31.01 14:00 - 01.02.2020 18:00

Påmeldingsfrist
15.12.2019 00:00

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge

Innhold i primærkontaktkurset:


Kursdag 1 (fredag): Førstehjelp for pasienter 0-16 år (kl. 14.00 - 18.15). Kurset og kursinstruktør er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. Instruktør er paramedic Roy Anders Jacobsen.

Kursdag 2 (lørdag): Diagnostikk, dokumentasjon og samarbeid. Det rettes konstant et kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av pasienter fra 0-18 år.

For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi videreutviklet dette populære kurset som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialist-helsetjenesten.

Følgende temaer blir gjennomgått på dag 2:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør helsestasjonen kontaktes?
  • Når bør fastlegen kontaktes?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?

Foreleser er dr. Lauritz Stoltenberg.

Dette kurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år ta seg tid til!

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 25

Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng

Pris for hele kurset (fredag og lørdag):

  • Medlemmer av NMF: 4.200,-
  • Andre: 5.200,-

Det er anledning til å kun delta på førstehjelpskurset fredag. Pris for dette er 1.100,- (medlem av NMF) og 1.600,- (ikke medlem av NMF).

Kursavgift inkluderer førstehjelpshefte og kaffe.

Kurset er for medlemmer av NMF, men er åpent også for ikke-medlemmer i den grad plassen tillater det. Husk at du kan få støtte fra Fysiofondet (reisestipend) til å delta på kurs med varighet to dager eller mer: www.fysiofondet.no

Påmeldingsfrist: 15. desember 2019

Kurskontakt: Erik Aarum // erik.aarum@manuellterapi.net