Årsmøte 2019 Maritimt Forum Sør
Årsmøte 2019 Maritimt Forum Sør

Årsmøte 2019 Maritimt Forum Sør

Tidspunkt
01.04.2019 13:30 - 15:30

Påmeldingsfrist
31.03.2019 12:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
GCE NODE Service AS

Sted

GCE NODE, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, Norge

Program:

13:30 Velkommen, Bjørn R. Saltermark, Leder, MFS

13:40 Designdrevet innovasjon, presentasjon av DIP - programmet (Støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet) skype-presentasjon, Celina Røstgård Flatner & Tarald Trønnes, Doga AS

14:15 Cyber Security og viktigheten av dette for alle bedrifter , Jan Helge Viste, GCE NODE

15:00 - 15:45 Årsmøte

  • Åpning av årsmøtet ved styrets leder Tom Cantero
  • Fremleggelse av stemmeberettigede og fullmakter
  • Valg av møteleder og personer til å undertegne protokollen
  • Godkjenning av Innkallingen og dagsorden
  • Styret informerer
  • Godkjennelse av årsregnskap 2018
  • Innkomne saker
  • Orientering om planlagte aktiviteter
  • Valg

Årsmøtedokumenter blir sendt ut pr. e-post til alle medlemmer i MFS i forkant av møtet