Oslo, 01. - 02. november 2019: Når smerten setter seg i kroppen
Oslo, 01. - 02. november 2019: Når smerten setter seg i kroppen

Oslo, 01. - 02. november 2019: Når smerten setter seg i kroppen

Tidspunkt
01.11 09:00 - 02.11.2019 16:00

Påmeldingsfrist
25.10.2019 00:00

Arrangementet er fullbooket

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Europarådets Plass 1, 0154 Oslo, Norge

Innhold: Målet med fagseminaret "Når smerten setter seg i kroppen" er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre rustet til å forstå og behandle smertepasienter i klinisk praksis, og da med hovedvekt på pasienter med langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser. 

Med dette fagseminaret ønskes det å bidra til at fysioterapeuter og manuellterapeuter gis innsikt i hvordan pasienter med langvarige smerter best mulig kan forstås og behandles, sett i lys av både den biopsykososiale modellen og nyeste viten innen smertebiologi, smertefysiologi og smerteforståelse. Forelesere med ulike faglig bakgrunn, herunder leger, fysioterapeuter og psykologer, sikrer tverrfaglighet og sørger for at tematikken gis tilstrekkelig bredde.

Temaer som vil berøres i løpet av kurset:

 • Sammensatte lidelser og langvarig smerteproblematikk
 • Teorier knyttet til smerte og smerteforståelse
 • Den biopsykososiale modellen
 • Betydningen av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
 • Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv 
 • Hvordan kartlegge smerte
 • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming
 • Håndtering av smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
 • Modulering av smerte farmakologisk og manuellmedisinsk
 • Korrekt dokumentasjon, epikriser, henvisninger og samarbeid

Det legges opp til spørsmål og dialog underveis i kurset.

Forelesere: 

 • Harald Breivik: Professor emeritus, overlege ved avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus, Editor-in-Chief Scandinavian Journal of Pain

 • Therese Brask-Rustad: Psykolog, spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og voksenpsykologi, Drammen Psykiatriske Senter

 • Per Brodal: Lege, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo

 • Yury Kiselev: Lege, førsteamanuensis ved OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for legemidler og pasientsikkerhet

 • Line Nordtvedt: Sykepleier, førsteamanuensis OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for aldring, helse og velferd

 • Gro Killi Haugstad: Fysioterapeut, førsteamanuensis OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for muskelskjeletthelse

 • Ingar Heier: Overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Godkjent veileder i kognitiv terapi

 • Svein Melsæther Løkhaug: Manuellterapeut, NIMI

 • Bård Lundeland: Overlege, avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus 

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 12

Sted: Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo

Pris:

 • Medlem NMF, PFF eller NFF: 3.500,-
 • Ikke medlem av NMF, PFF eller NFF: 4500,-
 • Student fysio eller manuellterapi: 1750,-
 • Enkeltdager (fredag eller lørdag): 2500,-
Inkludert i kursavgiften er lunch og kaffe/te. 
 
Earlybird: 10% rabatt rabatt på seminardeltakelse ved påmelding før 01.07 (gjelder ikke student eller enkeltdager).
 
Fysioterapeuter og manuellterapeuter kan søke om reisestipend av Fysiofondet for kurs med varighet 2 dager eller mer. 

Påmeldingsfrist: 25. september 2019

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

Arrangementet har fått økonomisk støtte fra Fysiofondet.