Engelsk - nivå B1 - del 1, forberedelse til Vg1 eksamen
Engelsk - nivå B1 - del 1, forberedelse til Vg1 eksamen

Engelsk - nivå B1 - del 1, forberedelse til Vg1 eksamen

Tidspunkt
18.09 19:30 - 04.12.2019 21:30

Påmeldingsfrist
18.09.2019 08:00

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Foreleser
David Hogstad

Kursnummer
0018732

Pris
2900.00

Rabatt
Early bird rabatt -200 kr fram til 25. august (trekkes automatisk ved slutten av påmeldingen)

Dag_tid
Onsdager kl. 19.30

Kategori
Språkkurs-Engelsk

Kursleder
David Hogstad

Forkunnskaper
Middels

Undervisningstimer
11 (22 timer)

Spesiell_informasjon
Prisen er per semester (2900 per semester, totalt 5800)

Sted

Jegersbergveien 1, 4630 Kristiansand, Norge

DETTE ER DEL 1 AV KURSET SOM GÅR OVER TO SEMESTRE. HØST 2019 OG VÅR 2020.
 
 
Kurset passer for deltakere som ønsker å friske opp kunnskaper i både skriftlig og muntlig engelsk. Det passer også for dem som ønsker å forberede seg til å ta eksamen på Vg1-nivå, med eksamenskode: ENG1002 og ENG1102.
 
Deltakerne bør ha språknivå A2/B1 ev. gjennomført ungdomsskolen.
Hvilket språknivå har du? Start en gratis språktest.
 
 
Kurset tar utgangspunkt i læreplanens mål.
 
MÅL
På kurset blir det lagt vekt på deler av kompetansemålene for engelsk.
 
Muntlig kommunikasjon
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram        
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram       
 • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon     
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 
Skriftlig kommunikasjon 
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram   
 • bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram 
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon    
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 
Kultur, samfunn og litteratur
 • drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden       
 • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier
 
ARBEIDSMETODE
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere:  lesing, lage korte presentasjoner, lytteøvelser, gruppearbeid, skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser) praktiske øvelser (rollespill, test osv)
 
EKSAMEN
Deltakere som ønsker å ta skriftlig og muntlig eksamen i vårsemesteret må selv melde seg opp til eksamen på privatistweb.no. Oppmeldingsfrist for å ta eksamen våren 2020 er 1.februar 
 
Hele kurset er på 44 timer og det blir ikke tid til å øve på alle kompetansemålene. Deltakere som ønsker å ta eksamen er selv ansvarlig for å sette seg inn i Læreplanen, eksamensordning og frister.
 
LÆREBOK
 
 
OM LÆREREN
Her kommer det mer informasjon.