Spesialpedagogikk grunnkurs
Spesialpedagogikk grunnkurs

Spesialpedagogikk grunnkurs

Tidspunkt
26.08 17:30 - 04.11.2019 21:30

Påmeldingsfrist
26.08.2019 08:00

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Kursnummer
0018698

Pris
4550.00

Romnr
Sigrid Undsets Hus

Kursnr
201

Dag_tid
Mandager kl. 17.30

Kategori
Karriere-psykisk helse

Eksamensform
Ingen

Forkunnskaper
Ingen

Undervisningstimer
35 (10 kvelder)

Sted

4630 Kristiansand S, Norge

 
Kurset gir faglig innsikt i spesialpedagogikkens virkemidler og økt forståelse for atferds- og lærevansker hos barn.
 
Kurset får spesielt gode tilbakemeldinger fra deltakerne. "Jeg er veldig fornøyd. Kunne nesten hatt to kvelder om hvert tema. Det er altfor mange temaer som er så knyttet til min jobb! Alt har vært spennende og lærerikt. Til alle som jobber med barn bør dette være nesten obligatorisk. Alle i skoleledelse burde også ha dette med seg" - deltaker, høsten 2018.
 
Kurset passer for deg som jobber i barnehage, skole, sfo eller institusjoner. Kurset vil også være nyttig for andre omsorgspersoner som har ansvar for barn og unge.
 
 
Det kan bli forandringer i temaene og rekkefølgen av dem. 

TEMA 1 – Hva er spesialpedagogikk og når har vi bruk for den kunnskapen den gir oss?

 • Foreleser: Linda Karlsen

 

TEMA 2 – Lek og mestring

 • Lek som inngang til forståelse av seg selv og verden
 • Å være barn i dag
 • Frihet eller styring? 
 • Barns skjermbruk
 • Foreleser: Birte Simonsen

 

TEMA 3 – Når barn strever

 • Hva ser vi?
 • Barnets uttrykk/atferd
 • Voksenrollen i forhold til barn som strever
 • Foreleser: Heidi Frigstad

 

TEMA 4 – Hjelperollen på godt og vondt

 • Hvem er jeg i møte med mennesker som strever? (Hvilken type atferd er jeg sensitiv for? Hva er mine styrker og utfordringer?)
 • Forebygging av omsorgstrøtthet
 • Foreleser: Inger Lise Andersen

 

TEMA 5 – Tilpasset opplæring

 • I grenseland mellom ordinær opplæring og spesialundervisning
 • Pedagogisk analyse som verktøy (FLiK)
 • Livsmestring på timeplanen
 • Eksempler, refleksjon - spørsmål
 • Foreleser: Kjetil Lervik 

 

TEMA 6 – Flerkulturelle barn

 • Hvordan møte barn og foreldre
 • Faglig og sosialt. Språkstimulering og inkludering
 • Foreleser: Tina Binfield-Skøie

 

TEMA 7 – Tverretatlig samarbeid

 • Ulike etaters oppgaver og muligheter
 • Foreleser: Inger Lise Andersen

 

 TEMA 8"Eksplosive barn"

 • Hvordan forstå barn som utfordrer oss og de mekanismer som settes igang?
 • "Kids do well if they can"
 • Hvordan kan vi forebygge så vi unngår eksplosjoner?
 • Problemløsning gjennom samarbeid
 • Holdninger, kunnskap og handlinger når atferd utfordrer.
 • Hvordan forstår vi barn og unges adferd?
 • Foreleser: Camilla Skeie

 

 TEMA 9 - Selvbilder - Mestringsopplevelser -   Motivasjon

 • Hvordan bygge gode selvbilder?
 • Hvordan legge til rette for mestringsopplevelser i barnehage og skole?
 • Foreleser: Camilla Rødstøl

TEMA 10 – Kommunikasjon

 • Hva kjennetegner god kommunikasjon?
 • Hvordan vi påvirker og påvirkes
 • Foreleser: Lise Barsøe
 
Evaluering.
 

 –

Kursbevis
Blir gitt til dem som har minst 75 % frammøte.
 
 
Anbefalt litteratur:
Barndom varer i generasjoner                    
Se eleven innenfra                                              
Ville og stille barn i barnehagen                                      
artikkel om boka på psykologforeningen.no