Barne- og ungdomsarbeider over ett år
Barne- og ungdomsarbeider over ett år

Barne- og ungdomsarbeider over ett år

Tidspunkt
21.08 17:15 - 25.11.2019 21:15

Påmeldingsfrist
21.08.2019 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Aftenskolen i Kristiansand

Kursnummer
0018642

Pris
14000.00

Kursnr
401

Dag_tid
Mandager og onsdager, 3 torsdager kl. 17.15

Kategori
Karriere-teori til fagbrev

Eksamensform
Du melder deg opp som privatist i ditt fylke

Forkunnskaper
Helst yrkeserfaring

Undervisningstimer
116 + 112

Spesiell_informasjon
Første kurskveld får du grundig informasjon om eksamen og praksiskrav

Sted

4630 Kristiansand S, Norge

Har du lyst på en meningsfull karriere i samspill med barn og unge?

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Du hjelper barna med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. 

Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. 

Målgruppe

Voksne som ønsker fagbrev og som har yrkeserfaring i å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år. Kurset passer også for dem som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.

Pris: kr 14000 per semester

 

Undervisning

Undervisningen er komprimert og gjennomføres på to semester. Det er klasseromsundervisning to kvelder i uken.  

Første semester: Helse- og oppvekstfag Vg1 -  høst 2019​​

Vg1 er felles for alle som tar utdanning innen helse- og oppvekstfag. Innholdet i programfagene retter seg mot flere utdanninger innen helse og vil derfor være av generell karakter. Høsten 2019 undervises det i programfagene på Vg1:

- Helsefremmende arbeid  

- Kommunikasjon og samhandling            

- Yrkesutøvelse

Andre semester: Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2/Vg3 - vår 2020

Målet for kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og være godt faglig forberedt til å ta tverrfaglig eksamen med kode BUA3102 våren 2020. Dette semesteret undervises det i programfagene på Vg2/Vg3 med eksamen i mai/juni 2020:

- Helsefremmende arbeid

- Kommunikasjon og samhandling

- Yrkesutøvelse

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Deltakerne får øvelse i å se helheten og alltid ha fokus på barnet/den unge. Det jobbes mye med kompetansemål og med planleggingsdokument. Det blir også lagt opp til diskusjoner og eksamensoppgaveløsning.  

Kursopplegget i andre semester passer også spesielt godt for deltakere som har bestått helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag fra før. De kan starte i januar 2020 og ta eksamen allerede i mai/juni 2020.  

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.  

 

Eksamen

Privatisteksamen taes etter gjeldende regler. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på Vg1 og Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen.

Bestått eksamen på Vg1 og Vg2 kan gi avkorting i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før. 

Fristen for oppmelding til eksamen: høsten 15. september og våren 1.februar. Gebyret betaler du når du melder deg opp.  

Kompetansebevis Merk: Du kan avlegge teoriprøven til fagprøven, Vg3 - Kode BUA3102,  før du har 5 års godkjent praksis. Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. 

Du tar fagbrev når du kan dokumentere 5 år praksis/relevant yrkeserfaring, eller færre år - avhengig av tidligere utdanning. Det er Fagopplæringskontoret i fylket som vurderer og godkjenner yrkeserfaringen/praksisen og arrangerer fagprøven.   

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.  

Lærebøker kan kjøpes hos de fleste bokhandlerne. Det er viktig at det er riktig utgave:

Lærebøker til vg1 (første semester)

Lærebøker til vg2/3 (andre semester)

 

Våre lærere:

Bildet kan inneholde: 6 personer, personer smiler, folk som står og innendørs