Sommermøtet 2019
Sommermøtet 2019

Sommermøtet 2019

Tidspunkt
27.06 14:00 - 30.06.2019 16:00

Påmeldingsfrist
30.06.2019 08:00

Arrangør
Lærernes Misjonsforbund

Sted

Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger, Norge

Sommermøtet for Lærernes Misjonsforbund.

Bibeltimeholdere: Anne Lise Matre, Gøran Byberg

Tur til Flor og Fjære

Gudstjeneste Gand kirke

Misjonsforedrag Kari Storstein Haug

Flere av våre utsendinger deltar med misjonsinforma