Pre-K, K1 (konfirmasjon), K2, K3, K4 og K5 i IMI 2019/2020
Pre-K, K1 (konfirmasjon), K2, K3, K4 og K5 i IMI 2019/2020

Pre-K, K1 (konfirmasjon), K2, K3, K4 og K5 i IMI 2019/2020

Tidspunkt
18.08.2019 - 15.06.2020

Påmeldingsfrist
19.11.2019 08:00

Arrangør
IMI-kirken

Sted

IMI Kirken, Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger, Norge

Vårt mål er at du som ungdom erfarer at å være en del av Pre-K, K1, K2, K3, K4 eller K5 i IMI Kirken er en god kombinasjon av et gledesfylt fellesskap, trygge forbilder, Jesusetterfølgelse og muligheten til å bety noe for andre. For mer info om hva alle disse K-ene er for noe, kontakt Ole Bjørn Nord-Varhaug (olebjorn@imikirken.no).  

Pre-K: Du som går i 8.kl skoleåret 2019/2020, er født i 2006 eller kjenner noen andre på Pre-k, melder deg på Pre-k.
K1: Konfirmanter melder seg på K1, som er konfirmasjonsåret 2019/2020.
K2: Du som var konfirmant i 2019, er født i 2004 eller kjenner noen andre på K2, melder deg på K2.
K3: Du som var konfirmant i 2018, er født i 2003 eller kjenner noen andre på K3, melder deg på K3.
K4: Du som var konfirmant i 2017, er født i 2002 eller kjenner noen andre på K4, melder deg på K4.
K5: Du som var konfirmant i 2016, er født i 2001 eller kjenner noen andre på K5, melder deg på K5.

Alle disse K-ene er en del av ungdomsfellesskapet JOIN i IMI-kirken. Vil du JOINe oss?


PRISER:
Pre-K: Medlemsavgift på 1500kr dekker kveldsmat, Åpen Himmel konferanser i september/januar, IMPULS deltaker og medlemsskap i et Acta-lag i Normisjon. Oppstart er søndag 18.august.

K1: Medlemsavgift på 5.000kr dekker høstweekend, Londontur, kveldsmat, Åpen Himmel konferanser i september/januar, IMPULS deltager og medlemsskap i et Acta-lag i Normisjon. Oppstart er søndag 18.august.

K2, K3, K4 og K5: Medlemsavgift på 1.000kr dekker kveldsmat, Åpen Himmel konferanser i september/januar, IMPULS medarbeider og medlemsskap i et Acta-lag i Normisjon. Oppstart er søndag 18.august.