PREP samlivskurs i Grimstad misjonskirke
PREP samlivskurs i Grimstad misjonskirke

PREP samlivskurs i Grimstad misjonskirke

Tidspunkt
15.03 18:00 - 16.03.2019 18:00

Påmeldingsfrist
10.03.2019 23:55

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Grimstad misjonskirke

Sted

Grooseveien 36, 4876 Grimstad, Norge

PREP er et anerkjent samlivskurs som tar opp følgende temaer:

Da vi ble et par. Oppdag negative kommunikasjonsmønstre. Hva er problemet da? Stopp! Snakke sammen på en trygg måte. Jakten på de gode løsningene. Sex og sånn. Tilgivelsens kunst. Vennskap og glede. Skal vi bli gamle sammen? 

HVEM?
Kurset passer for alle par, uavhengig av parforholdets lengde, form og livsfase. 

NÅR?
Fredag 15. mars kl. 18-22 og lørdag 16. mars kl. 10-18.

HVOR
Kurset holdes i kafeen i 2. etasje i Grimstad misjonskirke, men er åpent for alle, uansett om man går i denne kirken eller ikke.  

PRIS
Kurset koster 450 kr pr. person, altså 900 kr pr. par (inkluderer undervisningen, kursmateriell, kveldsmat, varm lunsj, kaffe/te, frukt og kake)

PÅMELDINGSFRIST: Senest 10. mars.

MULIG HOTELLOVERNATTING
For dere som ønsker å overnatte på hotell fra fredag til lørdag kan Grimstad hotell tilby overnatting i dobbeltom til kr. 1250 pr. rom (inkl. frokost). For reservasjon, kontakt: cecilie.hodnebrog@scandichotels.com - Henvis til kode GRI150319. Se www.scandichotels.no/grimstad

SPØRSMÅL? 
Kontakt Kirsten Bondevik, sms 980 56 858 eller e-post: kirstensbondevik@gmail.com

 

HVA ER PREP? 

På et PREP kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om kommunikasjon. 

Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. 

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker forhold. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad. PREP-kurs finnes i hele Norge, med kursledere som har fått sin opplæring ved Modum Bad. 

Å ha det godt i parforholdet er viktig for alle. Enda viktigere er det hvis dere har barn. Som foreldre legger vi rammene rundt barnas liv. Ved å delta på PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres. 

Virker PREP? 
Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen. 

Kursopplegget
Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid. 

 

LITT OM INNHOLDET

Faresignaler
Forskerne bak PREP har funnet fram til fire negative kommunikasjonsmønstre som kan virke ødeleggende på samliv. På kurset blir disse fire faresignalene presentert. Et viktig kurstema er hva en bør gjøre hvis en ser faresignalene i eget forhold - altså hvordan man kan stanse en negativ utvikling. 

God kommunikasjon
Mange ganger blir uenighet forstørret fordi man snakker forbi hverandre, og ikke forstår hverandre. PREP gir trening i å kommunisere på en trygg måte, og håndtere uenigheter og konflikter godt. PREP er spesielt kjent for sin tale/lytteteknikk og problemløsningsmodell, som har gitt mange par ana-opplevelser når det gjelder kommunikasjon. 

Glede
PREP handler også om å stimulere vennskapet og gleden midt i den travle hverdagen. PREP hjelper par til å finne tilbake til spenningen og gleden de hadde da de først ble sammen. 

For mer informasjon om PREP, se www.modum-bad.no eller www.kildehuset.no/samlivskurs