Oslo, 30. august 2019: Videregående radiologi
Oslo, 30. august 2019: Videregående radiologi

Oslo, 30. august 2019: Videregående radiologi

Tidspunkt
30.08.2019 08:00 - 17:00

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge

Innhold: Kurset i videregående radiologi er for deg som ønsker å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor radiologi og radiologiske modaliteter. I løpet av én dag vil sentrale temaer innenfor nevroradiologi og MSK-radiologi gjennomgås:

  • Strålefysikk og strålevern
  • Kloke valg i forbindelse med radiologiske undersøkelser
  • Valg av bildemodaliteter
  • Gjennomgang av radiologiske differensialdiagnostiske utfordringer i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna, samt ekstremiteter

Det legges opp god tid til spørsmål underveis. 

Forelesere: 

  • Tanja Østgård Holter: Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus
  • Peter Mæhre Lauritzen: Leder for kvalitetsutvalget i Norsk Radiologisk Forening, overlege/kvalitetsrådgiver, klinikk for radiologi og nuklærmedisin Oslo Universitetssykehus

  • Rune Kvakestad: Seksjonsoverlege ortopedisk radiologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus

  • Johan Castberg Hellund: Seksjonsleder muskel-skjelett radiologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus

  • Donata Biernat: Radiolog, Oslo Universitetssykehus

  • Tordis Bøker: Radiolog, PhD-stipendiat, avdeling for radiologi og nuklærmedisin, Ullevål sykehus

Målgruppe: Manuellterapeuter 

Deltakerantall: 30

Timeplan: Last ned her

Undervisningstimer: 10

Sted: AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, Oslo

Pris: 2.500,- for medlemmer NMF 3.500,- for ikke-medlemmer.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser! 

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no