Samling for pastorer og ledere 3.-4. april 2019 «Karismatikk - forvaltning av nådegaver i vår tid»
Samling for pastorer og ledere 3.-4. april 2019 «Karismatikk - forvaltning av nådegaver i vår tid»

Samling for pastorer og ledere 3.-4. april 2019 «Karismatikk - forvaltning av nådegaver i vår tid»

Tidspunkt
03.04 16:00 - 04.04.2019 15:00

Påmeldingsfrist
06.03.2019 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Pinsebevegelsens lederråd PLR

Sted

Ravinevegen 11, 2060 Gardermoen, Norge

Samling for pastorer og ledere 3.-4. april 2019
Sted: Gardermoen Airport hotel 

Tema: «Karismatikk - forvaltning av nådegaver i vår tid»

 

Onsdag
1000 - 1200 Lederrådsmøte
1200 Felles lunsj OBS påmelding
1300 - 1500 Regionledersamling m/Lederrådet

Samling for pastorer og ledere

Onsdag
1600 Mingel og fellesskap
1630 Velkommen og åpning.
1645 Situasjonsanalyse.

 • Karismatikk og nådegavebruk i Pinsebevegelsen i dag

1745 Gruppesamtaler

 • Samtale omkring innlegget
 • Hva kan vi lære av historien?
 • Hvordan hente det beste fra fortiden og nåtiden
 • Spenningen mellom åndelighet og lederskapstenkning

1815 Plenum.Samtale og spørsmål.

 • Innspill fra gruppene
 • Samtale omkring punktene i gruppearbeidet.
 • Samtale omkring innlegget

1900 Middag

2000 Ikke glem Azusa street.

 • Hvordan kan vi forvalte spiritualiteten?

2045 Plenum. Spørsmål og samtale.

 • Samtale omkring innlegget
 • Trenger vi åndsutgytelse?
 • En Åndsfylt gudstjeneste
 • Frimodighet

2130 Kaffe og kaker 

Torsdag

0900 Karismatikk - kjøreregler i NT.

0945 Gruppesamtaler

 • Samtale omkring innlegget
 • Ansvarlig lederskap i møte med karismatikk.
 • Farer og utfordringer
 • Maktutøvelse
 • Sunn og usunn bruk av nådegaver

1030 Plenum. Spørsmål og samtale.

 • Innspill fra gruppene
 • Samtale omkring punktene i gruppearbeidet
 • Samtale omkring innlegget

1115 Kaffepause

1145 Hvordan undervise om nådegavebruk for barn og unge? 1230 Lunsj

1330 Plenum. Spørsmål og samtale.

 • Samtale omkring innlegget
 • Modellere for neste generasjon
 • Fremelske god karismatikk
 • Vårt karismatiske uttrykk
 • Hvordan forme et åndsfylt kirkeliv som kommuniserer med vår tid

1415 Frimodig forvaltning av nådegaver i vår tid.

 • Bønn og forbønn.

1500 Slutt