NUKs Landsmøte 2019
NUKs Landsmøte 2019

NUKs Landsmøte 2019

Tidspunkt
06.09 16:30 - 08.09.2019 16:00

Påmeldingsfrist
04.09.2019 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norges Unge Katolikker

Sted

Stegenveien 1143, 1821 Spydeberg, Norge

 

NUKs Landsmøte 2019 arrangeres 6.-8. september på Mariaholm. 

 

I henhold til NUKs vedtekter møter med stemmerett:

  • De stemmeberettigede fra landsstyret (LS)
  • 2 representanter fra hvert lokallag (3 hvis lokallaget har 100 eller flere medlemmer (betalende medlemmer pr. 31.12.2019)
  • Representanter fra tilsluttede grupper

 Følgende møter med tale- og forslagsrett:

  • Biskopene i Norge
  • De tale- og forslagsberettigede fra LS
  • Øvrige barne- og ungdomskontakter
  • Delegater fra pastoralrådene i Norge

 Gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker.

 

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og arrangeres årlig. Viktige saker på Landsmøtet er bl. a. valg av NUKs leder og hovedstyre, vedtak av regnskapet for 2018 og budsjettet for 2020, og vedtak av NUKs arbeidsprogram for perioden 2019/2020. 

 

Sakspapirene sendes ut senes ut senest 16. august. Sakspapirene skal gås igjennom med gruppen du representerer. Det er ikke nødvendig å ta med sakspapirene til møtet, da alle får en egen mappe med papirer på Mariaholm.

 

Innmelding av saker:

Du kan også melde inn saker til Landsmøtet. For å forberede delegatene på saken din, samt for å kunne legge inn tid i programmet skal saker aller helst meldes inn på forhånd. Siste frist for innsending av saker til Landsmøtet er 8. august. Saksforslag sendes til hs@nuk.no. Eventueltsaker kan meldes fra 8. august til møtets begynnelse.

 

Har du forslag til nye arrangementer eller ting NUK skal arbeide med i tiden fremover?

Lag et gjennomarbeidet forslag og send det inn til hs@nuk.no. Hvis du vil foreslå noe som koster penger er det lurt å snakke med vårt Økonomiske utvalg for å lage et realistisk forslag til budsjettet. Du kan ta kontakt med dem på ou@nuk.no.

 

Kandidater til HS:

For å drive NUK videre trenger vi nye medlemmer til Hovedstyret, som er NUKs styre. Det er valgkomiteens ansvar å finne kandidater til HS, men de trenger også vår hjelp. Kunne du tenke deg å stille til HS? Kjenner du noen som du vil nominere til HS eller som lederkandidat? Send mail til valg@nuk.no

 

Oppmøte og avreise:

Oppmøte fredag 6. september er kl 16.45 ved NUKs kontorer i Akersveien, Oslo. Hvis du går på skole får du politisk fravær på fredagen for å komme på Landsmøtet. Dette fraværet føres ikke på vitnemålet. Det er viktig at alle er med på hele møtet, så hvis du går på skole må du ta deg fri og benytte ordningen om politisk fravær. Vi er tilbake i Oslo ca. kl 16.00 på søndagen. Bestill billetter i god tid, slik at de blir billigst mulig.

 

Pris:

Deltagelse på Landsmøtet koster kr. 800 for lokallagsrepresentanter. Menigheten eller lokallaget bør bruke av sine midler til å dekke deltageravgiften. Når du har meldt deg på får du en kvittering av Checkin som kan gis til lokallaget/menigheten som bilag. Hvis du trenger å betale med giro kan du ta kontakt med NUKs sekretariat.

For Landsstyret, gjester, barne- og ungdomskontakter og andre er deltagelse på Landsmøtet gratis.

Delegatene kan søke NUK om reiserefusjon på opptil 1000kr og opptil 1500kr for reiser fra Nord-Norge. Det er ikke egenandel på reiser til Landsmøtet.