NUKs Landsstyremøte Vår 2019
NUKs Landsstyremøte Vår 2019

NUKs Landsstyremøte Vår 2019

Tidspunkt
04.05.2019 09:45 - 15:00

Påmeldingsfrist
30.04.2019 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norges Unge Katolikker

Sted

Gjørstads gate 9, 0367 Oslo, Norge

Det innkalles til NUKs landsstyremøte 04. mai - 05. mai 2019. Distriktsrepresentantenes vara er også invitert. 

 

STED: Katarinahjemmet, Oslo

OPPMØTE: kl. 09.45

AVREISE: kl. 15.00

PRIS: Gratis, men husk at medlemskontingenten for 2019 må betales

REISEREFUSJON: Det gis reiserefusjon uten egenandel til alle på møte. Husk å bestille billetter tidlig og på billigst mulig måte. Refusjonsskjema finnes her.

BILDER: Hvis du ikke ønsker at bilder eller videoopptak av deg som blir tatt på dette arrangementet skal pbliseres på nett, i blader eller i annet informasjonsmateriell ber vi deg si ifra til sekretariatet. (Dette gjelder ikke gruppebilder!) 

OVERNATTING: Dersom du har behov for sengeplass denne helgen, så bes dette meldes til kimanh@nuk.no innen 12.april.

 

OM  TALE-, OG FORSLAGS- OG STEMMERETT

I følge NUKs vedtekter møter disse representantene på LS med tale-, forslags- og stemmerett:

·          AUV

·          Distriktsrepresentantene (en per distrikt har stemmerett)

·          NUKs representanter i pastoralrådene

·          To barne- og ungdomskontakter

·          En representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene annerkjent av NUK

 

Med tale- og forslagsrett:

·          Redaktørene

·          Utvalgslederne

·          Landsungdomspresten

·          De fast ansatte i NUK