Fagdag 14.02.19 - vold i nære relasjoner mot barn og unge
Fagdag 14.02.19 - vold i nære relasjoner mot barn og unge

Fagdag 14.02.19 - vold i nære relasjoner mot barn og unge

Tidspunkt
14.02.2019 08:00 - 16:00

Påmeldingsfrist
13.02.2019 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Arendal kommune - kurs og kompetanse

Sted

Filadelfia Arendal, Langsæveien 10

Østre Agder Krisesenter inviterer til fagdag for å gi økt kunnskap om hvordan vold avdekkes, risikofaktorer og hvordan ansatte skal handle ved mistanke om vold i nære relasjoner.

Målgruppe:
Medarbeidere i førstelinjetjenestene som jobber med barn og unge.

Det serveres lunsj og kaffe.

Det er begrenset parkeringsmuligheter, vi oppfordrer til sosial samkjøring!

Fagdag 14. februar

8:00       Kaffe

8:30       Velkommen

8:50       Handlingsveiledere – Elisabeth Nærestad

9:00      

  • Familiekontoret – Elin Okkenhaug                
  • Krisesenteret – Turid Holst-Pedersen                
  • Alternativ til vold, ATV – Inger Brit Holm
  • Konsultasjonsteamet – v/ Turid Holst-Pedersen
  • Helsestasjonen – May Karin Holanger
  • Barnevernet – Rune Håkon Johansen

10:00     Pause

10:20     Familievoldskoordinator – Einar Skarpeid

11:00     RVTS ØST – Lars Lyster

12:00     Lunsj

12:45     RVTS ØST - Lars Lyster, fortsetter

14:00     Pause

14:15     Magne Raundalen, barnepsykolog

16:00    Takk for i dag