Baptistenes Lederkonferanse 2019
Baptistenes Lederkonferanse 2019

Baptistenes Lederkonferanse 2019

Tidspunkt
08.03 18:00 - 10.03.2019 14:00

Påmeldingsfrist
07.02.2019 00:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Det Norske Baptistsamfunn

Sted

Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen, Norge

Tema: Utrustet!

Velkommen til å bli utrustet for å være med å utruste andre! Vi er invitert til å tjene Gud i fellesskap med hverandre. Guds rike er et lagspill hvor vi har hver vår viktige oppgave. Vår bønn er at vi alle skal bli tryggere og modigere på å by på det vi selv har fått – og gi andre tro og mot til å vokse og utvikle seg med alle de gaver Gud har gitt dem.

Mange dyktige forelesere vil utruste oss med å dele kunnskap og erfaring. Vi skal tilbe, be og lytte til Gud sammen. Vi skal dele erfaringer og lære av andre. Du kan få bli kjent med nye og mer kjent med gamle venner.

Lederkonferansen er for alle, unge og gamle, som vil være med å tjene i Guds rike. Titler og posisjoner er ikke viktige. Her er det vilje og lyst som gjelder! Vi anbefaler at mange kommer flere sammen fra hver menighet. Da vil det være lettere å samarbeide og omsette ny kunnskap og nye ideer på hjemmebane.