Inspirasjonsdager for Misjon,  internasjonalt engasjement  og forvalteransvar
Inspirasjonsdager for Misjon,  internasjonalt engasjement  og forvalteransvar

Inspirasjonsdager for Misjon, internasjonalt engasjement og forvalteransvar

Tidspunkt
22.03 18:00 - 24.03.2019 13:00

Påmeldingsfrist
19.03.2019 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Den norske kirke v/Sør-Hålogaland Bispedømme

Sted

Torvgata 12, 8006 Bodø, Norge

Velkommen til Inspirasjonsdager for Misjon, internasjonalt engasjement og forvalteransvar  

Dette er for frivillige og ansatte: menighetsrådsmedlemmer, diakoni arbeidere, diakoner, trosopplærings arbeidere, kateketer, prester og alle andre som er opptatt av disse spørsmålene.  

Hovedtemaet er: «Sier bibelen noe til oss om miljø- og forplikter det oss som menigheter og enkelt personer lokalt og globalt?» - Hvordan er vår kristne praksis? Hva er tro og praksis i dag? -    Er dagens misjonsarbeid et bidrag til dette? Hva er rettferdsengasjement?  Forplikter det oss som menigheter og enkelt personer lokalt og globalt?  Rådgiver i NMS Global Ragnhild Mestad tar oss inn i temaet.  

Prost Kristine Sandmæl som er leder i Mellomkirkeligråd har temaet: Fra kirke til kirke; menighet til menighet, om kirkas                 internasjonale engasjement.

Biskop Ann Helen utfordrer oss med temaet: Misjonale menigheter!

Det blir verksted hvor vi sammen inspirerer hverandre til arbeidet i menighet og samfunn innenfor disse områdene. Av temaer som belyses spesielt er: Hva er aktuelt for vårt arbeid i kirken i dag innen arbeidet med Grønne menigheter, misjon og Kirkens Nødhjelp. I lokalmenigheten jobber vi med alle disse områdene – hva kan vi samarbeide om her? 

Søndag stor misjonsgudstjeneste med biskopen i Bodø domkirke.

Biskop Ann-Helen er med oss og rådgiverne på bispekontoret og KN kontakt Kjersti Kvammen.  

Det er i Bodø domkirke det skjer denne helga!  

Fakta: Oppstart fredag kl 18:00 avsluttning etter gudstjeneste i Bodø Domkirke søndag (ca kl 13).

Overnatting: De som trenger overnatting får det i private hjem

Pris: kr 600 med overnatting, kr 400 uten overnatting.  

Dersom du ønsker overnatting, men ikke privat kan du benytte vår Hotellavtale på Skagen hotell: dobbelt rom, enkeltrom: kr 645/645 pr natt, dette er priser som vi subsidierer og det er begrenset kapasitet.