Avlyst: Oslo, 1.- 2. juni 2019: Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken
Avlyst: Oslo, 1.- 2. juni 2019: Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

Avlyst: Oslo, 1.- 2. juni 2019: Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

Tidspunkt
01.06 09:00 - 02.06.2019 16:30

Påmeldingsfrist
24.04.2019 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Hauketoveien 8, 1266 Oslo, Norge

Kurset er avlyst på grunn av for få deltakere.

Innhold: Kurset er i hovedsak praktisk, og det vil demonstreres og øves på manuellmedisinske teknikker som kan anvendes ved smerter i lumbalcolumna og bekken:

  • Leddmobilisering 
  • Leddmanipulasjon 
  • Selvmobilisering, aktiveringsøvelser
  • Bløtdelsbehandling, akupressur, nåler, tape, tøyning oa.
  • Mobilisering av nevrogent vev

I tillegg vil kurset inkludere en viktig bolk om smertefysiologi, sental og perifer sentivisering, i tillegg hvordan en best kan måle effekt av behandling. Kurset vil også inneholde en viktig diskusjon omkring problemstillinger hvor "kart og terreng ikke passer sammen". 

Forelesere: Manuellterapeutene Frode Hilde og Robert Skotheim. Frode og Robert arbeider til daglig ved NIMI, Oslo. 

Målgruppe: Manuellterapeuter

Deltakerantall: 20

Undervisningstimer: 16

Sted: AktiFys AS, Hauketoveien 8, 1266 Oslo

Pris:

  • Medlemmer av NMF: 4000,- 
  • Ikke-medlemmer av NMF: 5000,-

Husk at du kan søke om reisestipend hos Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) for kurs med varighet to dager eller mer. 

Påmeldingsfrist: 01.05.2019. Dersom ikke kurset blir fulltegnet før fristen er det løpende påmelding inntil kurset er fullt. 

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no