Medlemsmøte om IKT-sikkerhetsutvalgets anbefalinger til regjeringen
Medlemsmøte om IKT-sikkerhetsutvalgets anbefalinger til regjeringen

Medlemsmøte om IKT-sikkerhetsutvalgets anbefalinger til regjeringen

Tidspunkt
05.12.2018 09:00 - 10:30

Påmeldingsfrist
05.12.2018 09:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
IKT-Norge

Sted

Holbergs gate 30, 0166 Oslo, Norge

IKT-sikkerhetsutvalget overrekker sin NOU om regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet til regjeringen 3. desember, 5. desember presentere utvalgsleder den for IKT-Norges medlemmer.
 
IKT-sikkerhet står høyere på agendaen enn noen gang i markedet og myndighetene har økt fokus på sikkerhet gjennom regulering, offentlig-privat samarbeid, samarbeid på tvers av landegrenser og anskaffelser. Forslagene fra IKT-sikkerhetsutvalget kommer samtidig som vi får ny sikkerhetslov og ny lov om etterettningstjenesten er sendt på høring, disse 3 hver for seg eller i samspill vil kunne ha en betydelig innvirkning på på leverandører og kunder i vår næring. 
 
Regjeringen nedsatte IKT-sikkerhetsutvalget i 2017. Det sto "fritt til å foreslå rettslige og organisatoriske tiltak som kan forbedre arbeidet med og styrke nasjonal IKT-sikkerhet. Forslagene kan innebære mindre endringer i oppgaveporteføljer og harmonisering av eksisterende regelverk, sammenslåing av etater, opprettelse av nye etater og utarbeidelse av nytt regelverk. Utvalget må vurdere hvilke virkemidler som vil få best effekt."
 
5. desember legger utvalgets leder, Skattedirektør Hans Christian Holte, frem NOU-en for IKT-Norges medlemmer. IKT-Norges Torgeir Waterhouse deltok også i utvalget og vil være til stede på møtet.
 
NB.: Dette er et møte for IKT-Norges medlemmer. Er du ikke medlem og likevel ønsker å delta, ta kontakt med Thea Rode: thea@ikt-norge.no

Utvalgets mandat fra regjeringen har vært å se på:

Problemstilling 1 – er dagens regulering hensiktsmessig for å oppnå forsvarlig nasjonal IKT-sikkerhet?

Problemstilling 2 – har vi en hensiktsmessig fordeling og organisering av tverrsektorielt ansvar på etatsnivå innen nasjonal IKT-sikkerhet?

Problemstilling 3 – hvilke regulatoriske og organisatoriske grep bør gjøres for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet?

Mer om mandat og utvalgets arbeid her

Agenda

- Gjennomgang av hovedtrekk i NOU og utvalgets forslag ved utvalgets leder, Skattedirektør Hans Christian Holte
- Q & A

Velkommen!