NUKs Landsstyremøte Vinter 2019
NUKs Landsstyremøte Vinter 2019

NUKs Landsstyremøte Vinter 2019

Tidspunkt
05.01 10:00 - 06.01.2019 16:00

Påmeldingsfrist
23.12.2018 23:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norges Unge Katolikker

Sted

Glads vei 23, 0489 Oslo, Norway

Alle utvalgsledere, redaktører og hovedstyret kalles inn til å delta på arbeidshelg 5.-6. Januar. Meld deg på allerede nå!
 
Hvordan styrer man frivillig arbeid på en god måte?
I løpet av denne arbeidshelgen får du hjelp til å utnytte konkrete verktøy som vil gjøre det lettere for deg å gjøre jobben som utvalgsleder eller redaktør effektivt og legge til rette for godt samarbeid i gruppen din.
Du får tid til å jobbe med ditt eget utvalgs årsplan og rutiner, Drive-mapper, møtestruktur og sosiale medier-strategi. Så hold av helgen! Vi gleder oss!

 

STED: Grefsen retrettsenter, Oslo

OPPMØTE: kl. 10.00 lørdag o5. januar

AVREISE: kl. 16.00 søndag 06. januar

PRIS: Gratis, men husk at medlemskontingenten for 2019 må betales

REISEREFUSJON: Det gis reiserefusjon uten egenandel til alle på møte. Husk å bestille billetter tidlig og på billigst mulig måte. Refusjonsskjema finnes her.

BILDER: Hvis du ikke ønsker at bilder eller videoopptak av deg som blir tatt på dette arrangementet skal pbliseres på nett, i blader eller i annet informasjonsmateriell ber vi deg si ifra til staben.

OVERNATTING: Hvis du trenger overnatting fra fredag, må du sende mail til nuk@nuk.no innen 15.des.

 

OM  TALE-, OG FORSLAGS- OG STEMMERETT

I følge NUKs vedtekter møter disse representantene på LS med tale-, forslags- og stemmerett:

·          Hovedstyret

·          Distriktsrepresentantene (en per distrikt har stemmerett)

·          Redaktørene

·          Utvalgslederne

·          NUKs representanter i pastoralrådene

·          To barne- og ungdomskontakter

·          En representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene annerkjent av NUK

 

Med tale- og forslagsrett:

·          Landsungdomspresten

·          De fast ansatte i NUK