Impuls 2019 lederdag
Impuls 2019 lederdag

Impuls 2019 lederdag "ARV"

Tidspunkt
28.01.2019 08:30 - 16:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Impuls Bevegelsen AS

Sted

Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger, Norge

Vi i Impuls ønsker igjen å invitere til et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en lederfunksjon. 

Tema for lederdagen er «Arv». Vi lurer på om et av de viktigste momentene for å lykkes som kirke ligger i den felles arven vi lykkes i å bygge – sammen?

Vi tenker ikke på ungdomsarbeidene alene, men menighet som helhet. I vår sammenheng ser vi at for at et kristent arbeid skal slå dypere røtter enn sine aktiviteter og enkeltindivider, ligger det et perspektiv av at de varige miljøene bygger en identitet som får sette seg som en felles kultur. I sentrum for dette er det etter vår erfaring essensielt hvordan generasjonene fungerer og forholder seg til hverandre. «Mødrene og fedrene» danner forutsetningen for i hvilken grad neste generasjon kan lykkes med oppdraget. Ungdommen besitter muligheten til å stå på andres skuldre, for med det å komme steder man ikke ville klart alene. Hvordan kan vi sette de som kommer etter oss opp til suksess?

Med oss har vi Mike Pilavachi, og Martin Cave som etter 38 år i IMI-kirken har gitt stafettpinnen videre. Vi får høre deres erfaringer ved å forvalte arv, disippelgjøre de som kommer etter og gi det videre.  

Lederdagen holdes mandag 28. januar, og er i forlengelse av konferansen. Den er spesielt rettet mot ungdomspastorer, -ledere og pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere. Mennesker som har ledet og leder menigheter eller andre arbeid i Norge i dag, og som har en brann etter å se det vokse og utvikle seg videre med betydning.

 

BIDRAGSYTERE 

Mike Pilavachi har siden 90-tallet vært kjent som initiativtaker og bærer av ungdomsfestivalen Soul Survivor i England. De har årlig samlet titusenvis av ungdommer, inspirert en hel verden til å kommunisere evangeliet til en ny generasjon, og med det satt sitt solide avtrykk i britisk kirkehistorie. Lokalt er Mike hovedpastor i Soul Survivor Watford, som han leder sammen med mangeårig medarbeider, Andy Croft. 

Martin Cave har ledet IMI-kirken, og etterhvert IMI-bevegelsen, i nesten 40 år. Høsten 2018 gir han lederskapet for den samlede virksomheten til Egil Elling Ellingsen. Bak dette ligger en 8-årig overleveringsprosess dem i mellom. 

Halvor Lindal har siden 1997 hatt ulike roller under Martin Caves lederskap. Foruten å ha vært leder av Impuls bevegelsen siden starten, har han vært ungdomspastor, bibelskolerektor og menighetsplanter i IMI-bevegelsen.

Ved spørsmål: kontakt oss