Primærkontaktkurs
Primærkontaktkurs

Primærkontaktkurs

Tidspunkt
07.12 08:30 - 08.12.2018 17:30

Påmeldingsfrist
07.12.2018 23:55

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Norsk Manuellterapeutforening

Sted

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge

Direkte tilgang – update
 

Tidspunkt: 07. desember 2018 kl. 08:30–08.desember 2018 kl. 17:30

Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16.
Målgrupper: Fysioterapeuter og manuellterapeuter
Kursavgift: 4.000 kroner
Timeplan: Last ned...
Påmeldingsfrist: 15.november - OBS: Fortsatt ledige plasser, påmelding er åpen inntil kurset er fullt

Om kurset
Målet med kurset er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre faglig rustet til å undersøke og diagnostisere pasienter som kommer til behandling uten henvisning/medisinsk diagnose.

For fysioterapeuter: Fra 1. januar 2018 kunne pasienter oppsøke fysioterapeut uten henvisning. For fysioterapeuter innebærer dette et større selvstendig behandlingsansvar. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at den nye ordningen kan skje på en trygg og sikker måte, og at pasientene får riktig behandling til riktig tid. NMFs kurs i direkte tilgang gir en innføring i de nye problemstillingene og særlige utfordringer som den enkelte terapeut vil møte, spesielt med henblikk på å skille mellom muskel-skjelett-tilstander og alvorlig, underliggende patologi.

For manuellterapeuter: Kurset er også svært godt egnet for manuellterapeuter, da sykemeldingspraksis, trygdemedisin samt henvisning til bildediagnostikk vil bli dekket. 

Temaer som vil bli berørt på kurset:
• Direkte tilgang: Lover, rettigheter og plikter
• Røde og gule flagg i førstelinjetjenesten
• Undersøkelse og behandling av barn
• Undersøkelse og behandling av eldre
• Trygdemedisin og sykemeldingsarbeid
• Smerter i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna
• Migrene og hodepine
• Cervical arteriedisseksjon (CAD)
• Radiologi: Indikasjon, tilleggsnytte og strålehygiene
• Hudforandringer og føflekker
• Kuler, klumper og sarkomer


Foredragsholdere vil være erfarne leger, fysioterapeuter og manuellterapeuter, blant annet:

  • Øyvind Nesje, legevaktslege
  • Agneta Emma Iversen, overlege NAV
  • Elina Schstad, overlege fysikalsk medisin
  • Ingrid Dybmark Landmark, medisinsk fysiker
  • Aleksander Chaibi, fysioterapeut og kiropraktor
  • Lars Kåre Fagerheim, dermatolog
  • Merete Lia Johansen, fysioterapeut sarkomgruppen OUS
  • Johan Bro Sundin, geriater
  • Volker Lapczynski, radiolog
  • Erik Aarum, manuellterapeut

Reisestipend

Husk at alle med norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge kan søke om reisestipend fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000.

Søknaden må sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalenunder “Reisestipend”.